Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
9
maj

Sprawdź wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Okolicznościowy folder prezentujący wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dla województwa śląskiego na tle kraju oraz innych województw. Spis został przeprowadzony na terenie Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku.
Czytaj dalej
20
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2022

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2022 Publikacja analityczna opracowana na potrzeby monitorowania celów strategicznych zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zakres przedmiotowy publikacji pozwala na skuteczną identyfikację potrzeb rozwojowych województwa i stanowi wsparcie dla analiz regionalnych dokonywanych w celu monitorowania założeń polityki publicznej. Dane statystyczne zostały przedstawione w kilku rozdziałach tematycznych charakteryzujących powierzchnię i podział terytorialny województwa, stan środowiska, potencjał społeczny, w tym kapitał ludzki i jakość życia mieszkańców, szeroko rozumianą gospodarkę, w tym produkt krajowy brutto, koniunkturę gospodarczą, przedsiębiorczość, produkcję i usługi oraz finanse jednostek samorządu terytorialnego. Część analityczną publikacji poprzedzono syntezą opisującą podstawowe tendencje zachodzące w poszczególnych dziedzinach społecznych i gospodarczych. Wybrane kategorie danych przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w odniesieniu do całego kraju. Komentarz analityczny wzbogacono tabelaryczną i graficzną formą prezentacji danych w retrospekcji czasowej 2010-2021. Dla pełniejszego zobrazowania zróżnicowania terytorialnego, wybrane informacje statystyczne zaprezentowano na poziomie powiatów i gmin. Istotną część Raportu stanowią także tablice przeglądowe zawierające wybrane dane o województwie śląskim i Katowicach w latach 2010-2021 oraz o miastach na prawach powiatu za ostatni dostępny rok.
Czytaj dalej
26
maj

Turystyka w województwie śląskim w 2021 r.

W opracowaniu przedstawione zostały informacje dotyczące turystycznej bazy noclegowej województwa śląskiego oraz jej wykorzystania w 2021 r. pochodzące ze sprawozdań o symbolu KT-1 (o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych).
Czytaj dalej
27
maj

Województwo Śląskie w liczbach 2022

Folder „Województwo śląskie w liczbach 2022” prezentuje zestaw podstawowych danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa w latach 2017–2021. Wybrane przekroje tematyczne zaprezentowano na poziomie podregionów oraz na tle kraju i innych województw.
Czytaj dalej
30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w kwietniu 2022 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
maj

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2022 (I kwartał 2022)

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - maj 2022 r.

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
Do góry