Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2022 r. Zawiera informacje m.in. o użytkowaniu gruntów w gospodarstwach rolnych, produkcji roślinnej, głównych uprawach ogrodniczych, pogłowiu zwierząt gospodarskich, kształtowaniu się cen na rynku rolnym.