Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2021 r.

Informacja zawiera zestaw danych dotyczących warunków meteorologicznych, produkcji roślinnej, skupu i cen produktów rolnych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich.