Opracowanie zawiera charakterystykę dojazdów do pracy w przekroju wojewódzkim i gminnym.
W materiale zawarto krótką analizę wyjeżdżających do pracy z województwa śląskiego i przyjeżdżających do pracy w województwie śląskim według miejsca zamieszkania oraz pracy, jak również według płci i grup wieku. Szczególną uwagę zwrócono na miasta o największej liczbie wyjeżdżających do pracy (Sosnowiec) oraz przyjeżdżających do pracy (Katowice).