Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10
pazdz

Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 2020–2022

Folder prezentuje zestaw informacji statystycznych o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2020–2022. Szczegółowe dane statystyczne przedstawiono w ramach bloków tematycznych, co pozwala na obserwację zróżnicowania wewnętrznego wybranych zjawisk zachodzących na obszarze Metropolii. W bieżącej edycji foldera dodano blok tematyczny dotyczący Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022–2027 z perspektywą do 2035 obejmujący priorytety działania Metropolii oraz podstawowe wskaźniki monitorujące strategię. Materiał wzbogacono częścią graficzną w postaci map i wykresów. W każdym dziale zamieszczono jednolite przekrojowo zestawienia tabelaryczne, prezentujące dane statystyczne i wskaźniki dla województwa oraz obszaru GZM. Uzupełnienie części analitycznej opracowania stanowią tablice tematyczne, ukazujące zróżnicowanie wewnętrzne aglomeracji. Kilkuletnia retrospekcja przyjęta w tablicy przeglądowej pozwala zaobserwować dynamikę i kierunki zachodzących zmian. Materiał wzbogacono częścią graficzną w postaci map i wykresów. Dla celów porównawczych Górnośląski Związek Metropolitalny zaprezentowano również na tle innych obszarów metropolitalnych w Polsce.
Czytaj dalej
23
pazdz

Powiaty w województwie śląskim w latach 2018-2022

Opracowanie zawiera podstawowe dane statystyczne z zakresu: demografii, rynku pracy, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, turystyki oraz budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury komunalnej dla powiatów i miast na prawach powiatów w latach 2018-2022. Materiał statystyczny przedstawiony w formie tabelarycznej w pliku Excel uzupełniają uwagi metodologiczne zawierające objaśnienia podstawowych pojęć oraz komentarz analityczny wzbogacony graficzną prezentacją danych w postaci wykresów i map.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2023 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2023 r.

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
Do góry