Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
6
wrz

Wybrane dane krótkookresowe o powiatach województwa śląskiego w lipcu 2019 r.

Opracowanie zawiera graficzną prezentację danych o powiatach województwa śląskiego z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej oraz turystyki.
Czytaj dalej
19
wrz

Debata ekspercka „Demografia, nauka, rynek pracy w świetle nowych technologii i ich wpływ na system ubezpieczeń społecznych"

W dniu 25 września br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbędzie się debata ekspercka „Demografia, nauka, rynek pracy w świetle nowych technologii i ich wpływ na system ubezpieczeń społecznych”, która stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytanie, jaka przyszłość czeka system ubezpieczeń społecznych w świetle zmieniającej się rzeczywistości rynku pracy, systemu edukacji i coraz bardziej zaawansowanej technologii przy pogłębiającym się braku zastępowalność pokoleń. W dyskusji uczestniczyć będzie p. Grażyna Witkowska – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach, która przedstawi sytuację demograficzną w województwie śląskim na tle kraju. Debata stanowić będzie jedno z wydarzeń w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy” organizowanego w dniach od 23 do 27 września br. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Czytaj dalej
27
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2019 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2019 r.

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2019 r.

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za II kwartał 2019 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2017 r.

W 2017 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. W 2017 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 1989314 mln zł. W porównaniu z 2016 rokiem była wyższa w cenach bieżących o 6,9%. We wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2016 rokiem, przy czym największy w regionie małopolskim i warszawskim stołecznym – o 8,1%, a najmniejszy w regionie warmińsko-mazurskim – o 4,9%. W 2017 roku udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB kształtowały się na poziomie od 2,0% w regionie opolskim do 17,2% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB wytworzonego w regionie warszawskim stołecznym w 2017 roku była ponad 8-krotnie wyższa niż w regionie opolskim (podobnie jak w 2016 roku). W grupie regionów z wysokimi udziałami w tworzeniu PKB w 2017 roku – oprócz regionu warszawskiego stołecznego – były także regiony: śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i małopolskie. Jednostki prowadzące działalność w wymienionych 5 regionach, w których pracowało 49,4% ogółu pracujących w gospodarce narodowej, wytworzyły łącznie 55,7% krajowej wartości PKB.
Czytaj dalej
Do góry