Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Podmioty małe i średnie w województwie śląskim w 2014 r.

19.10.2016
Okolicznościowy folder prezentujący podstawowe dane statystyczne charakteryzujące podmioty małe i średnie w województwie śląskim, nawiązujący do VI. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w dniach 10-12 października 2016 r. w Katowicach
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2015 r.

17.10.2016
Opracowanie zawiera informacje o dochodach i wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2015 r. według rodzajów i działów. Dane zaprezentowane zostały dla budżetów: jednostek samorządu terytorialnego ogółem, gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa.
Czytaj dalej

Dzień Edukacji Narodowej

10.10.2016
Infografika prezentuje wybrane dane charakteryzujące edukację w województwie śląskim
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2014 r.

05.10.2016
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o nakładach brutto na środki trwałe i pracujących w gospodarce narodowej według rodzajów działalności oraz ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne. Podstawowe pojęcia.
Czytaj dalej

Publikacja Statystyczny obraz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w 2015 r.

30.09.2016
Opracowanie zawiera zestaw informacji statystycznych charakteryzujących m.in. potencjał społeczny, demograficzny, kulturalny i naukowy oraz uwarunkowania środowiska naturalnego obszaru aglomeracji, utworzonej przez 14 miast na prawach powiatu, funkcjonującej od 2007 r. na terenie województwa śląskiego pod nazwą Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM). W każdym dziale zamieszczono jednolite przekrojowo zestawienia tabelaryczne, prezentujące dane statystyczne i wskaźniki dla województwa oraz obszaru GZM. Uzupełnienie części analitycznej opracowania stanowią tablice tematyczne, ukazujące zróżnicowanie wewnętrzne aglomeracji. Kilkuletnia retrospekcja przyjęta w tablicy przeglądowej pozwala zaobserwować dynamikę i kierunki zachodzących zmian. Materiał wzbogacono częścią graficzną w postaci map i wykresów. Dla celów porównawczych Górnośląski Związek Metropolitalny zaprezentowano również na tle innych obszarów metropolitalnych w Polsce.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2016 r.

29.09.2016
Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2016 r.

29.09.2016
Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2016 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - sierpień 2016

28.09.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Olimpiada Statystyczna. Zmierzysz się?

19.09.2016
Olimpiada Statystyczna to nowy projekt edukacyjny dedykowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Jest to olimpiada o zasięgu ogólnopolskim. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie wśród młodzieży kompetencji interpersonalnych.
Czytaj dalej
1    49  50  51  52  53  54  55  56  57    57
Do góry