Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Sytuacja demograficzna województwa śląskiego w latach 2014–2018

31.07.2019
Publikacja po raz pierwszy ukazuje się w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Zakres tematyczny opracowania oraz forma prezentacji danych nawiązują do wydawanej w latach wcześniejszych publikacji „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim”. Wydawnictwo zawiera dane dotyczące stanu i struktury ludności, jak również prezentuje zjawiska i procesy demograficzne zachodzące w województwie śląskim w latach 2014–2018. W publikacji zaprezentowano również typy gmin województwa śląskiego zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA) oraz typy rozwoju demograficznego powiatów według klasyfikacji Webba. Opracowanie składa się z części analitycznej wzbogaconej prezentacją graficzną wybranych zagadnień w postaci map i wykresów oraz z uwag metodologicznych. Analizę danych demograficznych przeprowadzono z wykorzystaniem m.in. klasycznych miar zmienności i zróżnicowania rozkładu cechy. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego wraz z częścią tabelaryczną w postaci tablic Excel.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2019 r.

31.07.2019
Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w czerwcu 2019 r.

26.07.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Wybrane dane krótkookresowe o powiatach województwa śląskiego w maju 2019 r.

08.07.2019
Opracowanie zawiera graficzną prezentację danych o powiatach województwa śląskiego z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej oraz turystyki.
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    22
Do góry