Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Debata ekspercka „Demografia, nauka, rynek pracy w świetle nowych technologii i ich wpływ na system ubezpieczeń społecznych"

19.09.2019
W dniu 25 września br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbędzie się debata ekspercka „Demografia, nauka, rynek pracy w świetle nowych technologii i ich wpływ na system ubezpieczeń społecznych”, która stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytanie, jaka przyszłość czeka system ubezpieczeń społecznych w świetle zmieniającej się rzeczywistości rynku pracy, systemu edukacji i coraz bardziej zaawansowanej technologii przy pogłębiającym się braku zastępowalność pokoleń. W dyskusji uczestniczyć będzie p. Grażyna Witkowska – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach, która przedstawi sytuację demograficzną w województwie śląskim na tle kraju. Debata stanowić będzie jedno z wydarzeń w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy” organizowanego w dniach od 23 do 27 września br. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Czytaj dalej

Wybrane dane krótkookresowe o powiatach województwa śląskiego w lipcu 2019 r.

06.09.2019
Opracowanie zawiera graficzną prezentację danych o powiatach województwa śląskiego z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej oraz turystyki.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie śląskim w 2016 r.

30.08.2019
Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące dojazdów do pracy w województwie śląskim w 2016 r. w przekroju wojewódzkim i gminnym, z wyszczególnieniem miasta Katowice. Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przyjętą metodyką badania, w liczbie dojeżdżających do pracy uwzględnione zostały przepływy między gminami danego województwa i innych województw, w tym również między częścią miejską i wiejską we wszystkich gminach miejsko-wiejskich.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w sierpniu 2019 r.

30.08.2019
Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa śląskiego II kwartał 2019r.

29.08.2019
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lipcu 2019 r.

29.08.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    23
Do góry