Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Administracja publiczna

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

WARSZTATY

1. STRATEG – System Monitorowania Polityki Rozwoju

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb
Czas: 5 h
Miejsce: siedziba US Katowice / siedziba danego Urzędu
Forma: warsztaty
Cele szkolenia: głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasobami i funkcjonalnością Systemu Monitorowania Polityki Rozwoju „STRATEG”.
Program:

 • Wprowadzenie
  • do jakich celów służy STRATEG?
  • założenia systemu
  • wymagania techniczne
 • Zawartość systemu
  • wskaźniki – rodzaje i źródła danych
  • zakres przedmiotowy i terytorialny systemu
  • moduł informacyjny
 • Sposoby prezentacji danych
  • tablica predefiniowana
  • tablica dynamiczna i możliwości jej modyfikacji
  • wykres i możliwości jego modyfikacji
  • mapa i możliwości jej modyfikacji
  • raport

2. Bank Danych Lokalnych jako uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanie środowiska

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb
Czas:  5 h
Miejsce:  siedziba US Katowice / siedziba danego Urzędu
Forma: warsztaty
Cele szkolenia: głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych.
Program:

 • Jak poruszać się po zasobach BDL?
 • Praktyczne wyszukiwanie danych statystycznych

SZKOLENIA

3. Portal geostatystyczny – nowoczesne narzędzie wizualizacji danych statystycznych 

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb
Czas: 4 h
Miejsce: siedziba US Katowice / siedziba danego Urzędu
Forma: szkolenie
Cele szkolenia: głównym celem szkolenia jest prezentacja funkcji Portalu Geostatystycznego oraz sposobów wizualizacji danych
Program:

 • metody prezentacji kartograficznej:
  • kartogram
  • kartodiagram
 • generowanie raportu
 • siatka kilometrowa
 • usługi WMS (Web Map Service)
 • usługi INSPIRE 

Zgłoszenia proszę kierować do pracownika Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach:
Renata Włodarska , tel: 32 779 12 37, e-mail:


Do góry