Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dzieci i młodzież

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia edukacyjne przeznaczone dla przedszkolaków

1. Statystyka dla przedszkolaka 

Termin: w ciągu roku
Czas: 1 h lekcyjna
Miejsce:  przedszkola z terenu województwa śląskiego/siedziba urzędu
Forma: zajęcia edukacyjne
Adresat: zajęcia edukacyjne przeznaczone są dla przedszkolaków z placówek z terenu województwa śląskiego
Cele szkolenia: głównym celem zajęć edukacyjnych jest  zapoznanie przedszkolaków ze światem liczb oraz pracą statystyka
Program: 

 • podstawowe informacje o statystyce, podane w przystępnej formie
 • liczenie przedmiotów występujących w bezpośrednim otoczeniu przedszkolaków
 • nauka tworzenia prostych wykresów w oparciu o wcześniejsze wyliczenia
 • zabawa w małych statystyków poznających znaczenie liczb

Informacje dodatkowe: zajęcia prowadzone są w oparciu o gry i zabawy edukacyjneLEKCJE

Oferta kierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

1. Zasoby informacyjne statystyki publicznej
Termin: W ciągu roku szkolnego
Czas: 1 h lekcyjna 
Miejsce:  siedziba szkoły/urzędu 
Forma: lekcje
Adresat: lekcje przeznaczone są dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Cele szkolenia: głównym celem lekcji jest zapoznanie młodzieży z ogólnodostępnymi zasobami informacyjnymi statystyki publicznej oraz przekazanie umiejętności wyszukiwania przydatnych informacji statystycznych
Program:  

 • podstawy prawne funkcjonowania statystyki publicznej
 • źródła danych statystycznych
 • metody zbierania danych statystycznych
 • ogólnodostępne zasoby danych statystycznych – funkcjonalność i wykorzystanie

Informacje dodatkowe: zajęcia prowadzone będą w oparciu o pokaz multimedialny z dodatkowym wykorzystaniem ćwiczeń i quizów

2. Jak poprawnie interpretować dane statystyczne?
Termin: w ciągu roku szkolnego  
Czas: 1 h lekcyjna 
Miejsce:  siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat: lekcje przeznaczone są dla młodzieży szkół gimnazjalnych
Cele szkolenia: nauka właściwej interpretacji danych i wskaźników statystycznych, nabycie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych
Program: 

 • zasoby informacyjne portalu GUS i US
 • poprawna interpretacja wybranych danych i wskaźników

Informacje dodatkowe: zajęcia prowadzone będą w oparciu o pokaz multimedialny z dodatkowym wykorzystaniem  ćwiczeń, quizów, publikacji statystycznych

3. Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim
Termin: w ciągu roku szkolnego 
Czas: 1 h lekcyjna
Miejsce: siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat: lekcje przeznaczone są dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Cele szkolenia: głównym celem lekcji jest zapoznanie młodzieży ze strukturą demograficzno-społeczną oraz sytuacją na rynku pracy młodych mieszkańców województwa śląskiego
Program: 

 • struktura ludności województwa śląskiego wg ekonomicznych grup wieku
 • rynek pracy – wybrane wskaźniki na tle kraju
 • aktywność ekonomiczna ludzi młodych w województwie śląskim
 • migracje zagraniczne na podstawie NSP 2011

Informacje dodatkowe: zajęcia prowadzone będą w oparciu o pokaz multimedialny z dodatkowym wykorzystaniem  ćwiczeń.

4. Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego
Termin: w ciągu roku szkolnego
Czas:  1h lekcyjna
Miejsce:  siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat: lekcje przeznaczone są dla młodzieży szkół gimnazjalnych
Cele szkolenia: głównym celem lekcji jest zapoznanie młodzieży  z danymi statystycznymi charakteryzującymi przeciętnego mieszkańca województwa śląskiego
Program:  

 • charakterystyka demograficzna ludności województwa śląskiego
 • aktywność ekonomiczna mieszkańców województwa śląskiego
 • migracje ludności w poszukiwaniu pracy w świetle wyników NSP 2011
 • budżety gospodarstw domowych w województwie śląskim

Informacje dodatkowe: zajęcia prowadzone będą w oparciu o pokaz multimedialny z dodatkowym wykorzystaniem  ćwiczeń i quizów

5. Ludność i procesy demograficzne w województwie śląskim

Termin: w ciągu roku szkolnego 
Czas: 1 h lekcyjna
Miejsce: siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat: lekcja przeznaczona jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych
Cele szkolenia: głównym celem lekcji jest przekazanie młodzieży wiedzy dotyczącej stanu i  struktury ludności województwa śląskiego oraz przedstawienie pojęć statystycznych związanych ze zmianami demograficznymi
Program:

 • podstawowe pojęcia statystyczne związane z zakresu demografii (ruch naturalny, wskaźnik obciążenia demograficznego)
 • stan i struktura demograficzna ludności województwa śląskiego
 • przyczyny zmian stanu i struktury ludności województwa śląskiego
 • omówienie procesu starzenia się społeczeństwa na przykładzie województwa śląskiego

Informacje dodatkowe: zajęcia prowadzone będą w oparciu o pokaz multimedialny z dodatkowym wykorzystaniem ćwiczeń

6. Poznaj pracę ankietera
Termin: w ciągu roku szkolnego 
Czas: 1 h lekcyjna
Miejsce: siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat: lekcje przeznaczone są dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
Cele szkolenia: głównym celem lekcji jest zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy ankietera statystycznego oraz zwrócenie uwagi na potrzebę realizacji badań ankietowych
Program: 

 • cel realizowania badań ankietowych
 • profil ankietera
 • zakres podmiotowy badań ankietowych
 • przykłady wykorzystania danych z badań ankietowych

Informacje dodatkowe: zajęcia prowadzone będą w oparciu o pokaz multimedialny

7. Statystyka jest OK.

Termin: w ciągu roku szkolnego
Czas: 1 h lekcyjna
Miejsce: siedziba szkoły/urzędu 
Forma: lekcje
Adresat: lekcje przeznaczone są dla uczniów szkoły podstawowej klasy IV-VI
Cele szkolenia: głównym celem lekcji jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami ze statystyki publicznej oraz zakresem udostępnianych danych statystycznych
Program:

 • czym zajmuje się statystyka i skąd biorą się dane statystyczne?
 •  podstawowe pojęcia statystyczne
 •  graficzne metody prezentacji informacji statystycznych

Informacje dodatkowe: zajęcia prowadzone będą w oparciu o pokaz multimedialny z dodatkowym wykorzystaniem ćwiczeń i quizówPRAKTYKI

Termin: na bieżąco w ciągu roku (ustalany indywidualnie) 
Czas: uzależniony od wymogów programowych szkoły
Miejsce: US Katowice, Oddziały 
Forma: praktyka
Adresat: praktyki przeznaczone są dla uczniów liceów, techników, szkół policealnych jako forma kształcenia i doskonalenia zawodowego realizowana zgodnie z indywidualnym programem praktyk szkoły
Cele szkolenia: głównym celem praktyk jest zapoznanie praktykanta z pracą w Urzędzie tj. strukturą organizacyjną Urzędu, statutowymi zadaniami i zasadami jego funkcjonowania oraz kształtowanie umiejętności zawodowych
Program: zgodny z programem praktyk przyjętym przez szkołę, uwzględniający charakter zadań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną, będącą  miejscem odbywania praktykiDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W KATOWICACH

Termin: 20 kwietnia
Czas: 1 dzień
Miejsce: siedziba US Katowice 
Forma: dzień przedsiębiorczości
Adresat: dzień przedsiębiorczości przeznaczony jest dla młodzieży  szkół ponadgimnazjalnych
Cele szkolenia: głównym celem jest zapoznanie młodzieży z działalnością Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz zasobami informacyjnymi statystyki publicznej podczas zajęć zorganizowanych na wybranych stanowiskach pracy. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z wymogami i specyfiką pracy w Urzędzie, sprawdzenia swoich predyspozycji do wykonywania danego zawodu, co pozwala im weryfikować plany zawodowe na przyszłość
Program: zapoznanie uczniów z organizacją i działalnością Urzędu Statystycznego w Katowicach

 • przybliżenie pracy statystyka w Ośrodkach i Wydziałach US Katowice
 • nauka właściwej interpretacji danych i wskaźników
 • praktyczne wykorzystanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej

Zgłoszenia proszę kierować do pracownika Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach:
Renata Włodarska , tel: 32 779 12 37, e-mail:


Do góry