Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Studenci

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

SZKOLENIA

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY – NOWOCZESNE NARZĘDZIE WIZUALIZACJI DANYCH STATYSTYCZNYCH

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb
Czas: 4 h
Miejsce: siedziba US Katowice / siedziba danego Urzędu
Forma: szkolenie
Cele szkolenia: głównym celem szkolenia jest prezentacja funkcji Portalu Geostatystycznego oraz sposobów wizualizacji danych
Program:

  • metody prezentacji kartograficznej:
    • kartogram
    • kartodiagram
  • generowanie raportu
  • siatka kilometrowa
  • usługi WMS (Web Map Service)
  • usługi INSPIRE


PRAKTYKI

Termin: na bieżąco w ciągu roku (ustalany indywidualnie) 
Czas: uzależniony od wymogów programowych uczelni
Miejsce:  US Katowice, Oddziały 
Forma: praktyka
Adresat: praktyki przeznaczone dla studentów jako forma kształcenia i doskonalenia zawodowego realizowana zgodnie z indywidualnym programem praktyk uczelni
Cele szkolenia: głównym celem praktyk jest zapoznanie praktykanta z pracą w Urzędzie tj. strukturą organizacyjną Urzędu, statutowymi zadaniami i zasadami jego funkcjonowania oraz kształtowanie umiejętności zawodowych
Program: zgodny z programem praktyk przyjętym przez uczelnię uwzględniający charakter zadań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną, będącą  miejscem odbywania praktyki

Zgłoszenia proszę kierować do pracownika Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach:
Renata Włodarska , tel: 32 779 12 37, e-mail:


Do góry