Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Administracja publiczna

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

WARSZTATY

1. Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb
Czas: 4 h
Miejsce: siedziba US Katowice / siedziba danego Urzędu
Forma: warsztaty
Zakres tematyczny: ​Zapoznanie uczestników z zasobami i funkcjonalnością Aplikacji WZR oraz rozwijanie umiejętności w zakresie generowania dostępnych w niej wskaźników. Najważniejsze informacje o Aplikacji WZR, zakres przedmiotowy i poziom dostępności wskaźników w aplikacji, metadane i inne użyteczne opcje, sposoby prezentacji wskaźników w aplikacji, funkcjonalności aplikacji, prezentacja sposobu wyszukiwania i porównywania wskaźników WZR, ćwiczenia w zakresie samodzielnego wyszukiwania.

2. STRATEG – System Monitorowania Polityki Rozwoju

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb
Czas: 5 h
Miejsce: siedziba US Katowice / siedziba danego Urzędu
Forma: warsztaty
Zakres tematyczny: ​Rola statystyki publicznej w procesie programowania i monitorowania polityki spójności - zasoby informacyjne systemu STRATEG, jego funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania.

3. Bank Danych Lokalnych jako uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanie środowiska

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb
Czas:  5 h
Miejsce:  siedziba US Katowice / siedziba danego Urzędu
Forma: warsztaty
Zakres tematyczny: ​Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych. Podczas warsztatów przedstawione zostaną: podstawowe informacje na temat Banku Danych Lokalnych, przekrój informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych, funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawarte w nim metadane, pokaz generowania zestawień z danymi, ćwiczenie umiejętności samodzielnego generowania zestawień z danymi.

SZKOLENIA

4. Portal geostatystyczny – nowoczesne narzędzie wizualizacji danych statystycznych 

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb
Czas: 4 h
Miejsce: siedziba US Katowice / siedziba danego Urzędu
Forma: szkolenie
Zakres tematyczny: ​Głównym celem szkolenia jest prezentacja funkcji Portalu Geostatystycznego oraz sposobów wizualizacji danych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną: metody prezentacji kartograficznej: kartogram i kartodiagram, generowanie raportu, siatka kilometrowa, usługi WMS (Web Man Service), usługi INSPIRE.

 


Zgłoszenia proszę kierować do pracownika Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach:
Renata Włodarska , tel: 32 779 12 37, e-mail:


Do góry