Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Infrastruktura komunalna

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 2019-2021

22.11.2022
Informacja statystyczna zawiera zestaw danych dotyczących zasobów mieszkaniowych, podstawowych wskaźników warunków mieszkaniowych ludności, a także informacje dotyczące: modernizacji i przeprowadzonych remontów mieszkań, kosztów utrzymania zasobów lokalowych, stawek opłat za lokale w budynkach według form własności, zaległości w opłatach mieszkaniowych, działań eksmisyjnych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych, mieszkań socjalnych oraz gospodarki gruntami pod budownictwo mieszkaniowe.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 2016-2018

22.11.2019
Opracowanie zawiera zestaw informacji statystycznych charakteryzujących zasoby mieszkaniowe, podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych ludności, a także informacje dotyczące: modernizacji i przeprowadzonych remontów mieszkań, kosztów utrzymania, zaległości w opłatach mieszkaniowych, działań eksmisyjnych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz mieszkań socjalnych i gospodarki gruntami pod budownictwo mieszkaniowe.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 2013-2015

30.11.2016
Opracowanie zawiera zestaw informacji statystycznych charakteryzujących zasoby mieszkaniowe, podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych ludności, a także informacje dotyczące: modernizacji i przeprowadzonych remontów mieszkań, kosztów utrzymania, zaległości w opłatach mieszkaniowych, działań eksmisyjnych i wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz mieszkań socjalnych i gospodarki gruntami pod budownictwo mieszkaniowe. Komentarz analityczny i część tabelaryczną publikacji poprzedzają uwagi metodyczne opisujące definicje podstawowych pojęć oraz źródła i zakres danych. Materiał statystyczny wzbogacono wkładką graficzną w postaci map i wykresów. W ujęciu przestrzennym, charakterystykę gospodarki mieszkaniowej przedstawiono w podziale na miasto i wieś oraz w przekroju powiatów i miast na prawach powiatu; dodatkowo zaprezentowano podstawowe dane według gmin, podregionów oraz na tle kraju i innych województw (część tabelaryczna w formacie Excel).
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 2009-2012

29.11.2013
Publikacja zawiera zestaw informacji na temat zasobów mieszkaniowych, ich wyposażenia w instalacje, modernizacji i przeprowadzonych remontów, kosztów utrzymania, zaległości w opłatach i wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz efektów budownictwa mieszkaniowego. Opracowanie składa się z uwag metodycznych, części analitycznej oraz tabelarycznej. Zestaw danych wzbogacono ilustracją graficzną w postaci map i wykresów. Dane zaprezentowano w podziale na miasto i wieś oraz w przekroju powiatów i miast na prawach powiatu. Wybrane dane przedstawiono w układzie gmin oraz na tle kraju i innych województw.
Czytaj dalej
Do góry