Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące budżetów gospodarstw domowych dla województwa śląskiego w 2021 r. z zakresu: dochodów rozporządzalnych, wydatków, spożycia artykułów żywnościowych oraz wyposażenia gospodarstw domowych.