Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2019 r. Informacja zawiera zestaw danych dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, środków produkcji roślinnej i zwierzęcej, pogłowia zwierząt gospodarskich oraz wielkości skupu produktów rolnych i ich cen.