Opracowanie zawiera informacje o dochodach i wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2015 r. według rodzajów i działów. Dane zaprezentowane zostały dla budżetów: jednostek samorządu terytorialnego ogółem, gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa.