Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dzień Przedsiębiorczości

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dzień Przedsiębiorczości 2024

20 marca 2024 r. Urząd Statystyczny w Katowicach, po raz kolejny, uczestniczył w programie objętym Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pt. „Dzień Przedsiębiorczości”. Program ten skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, który ma sprzyjać podejmowaniu przez młodych ludzi decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Gośćmi tegorocznej edycji byli uczniowie z Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej.

Podczas jednodniowej wizyty w Urzędzie, uczniowie mieli możliwość pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danej pracy, a także zapoznania się z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu. Uczniowie odwiedzili również Informatorium, gdzie mogli zobaczyć najstarsze publikacje statystyczne oraz najnowsze opracowania spisowe. Na zakończenie wizyty w Urzędzie wszyscy uczniowie otrzymali gadżety promocyjne.

Dzień Przedsiębiorczości 2023

22 marca br. Urząd Statystyczny w Katowicach już po raz siódmy uczestniczył w Dniu Przedsiębiorczości - programie organizowanym co roku przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dzień ten adresowany jest do młodzieży szkolnej i sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W tym roku w siedzibie Urzędu gościliśmy uczniów z Technikum nr 4 w Rudzie Śląskiej. Pod opieką pracowników urzędu młodzież zapoznała się z naszą pracą na stanowiskach w różnych ośrodkach i wydziałach. Uczniom zostały przybliżone również wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Na zakończenie wszyscy otrzymali gadżety promocyjne.


Dzień Przedsiębiorczości 2022

W dniu 6 kwietnia br. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny uczestniczył w Dniu przedsiębiorczości - wydarzeniu organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i objętym Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Za organizację Dnia przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono w kategorii Inicjatywy Edukacyjne. Dzień przedsiębiorczości skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ma sprzyjać podejmowaniu przez młodych ludzi decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Podczas jednodniowej wizyty w Urzędzie uczniowie mieli możliwość pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Mogli również zapoznać się z organizacją i zarządzaniem Urzędu. Uczestnikom zaprezentowano także wstępne wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Na zakończenie uczniowie otrzymali gadżety promocyjne.


Dzień Przedsiębiorczości 2019

W dniu 20 marca 2019 roku Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny uczestniczył w akcji edukacyjnej pn. „Dzień Przedsiębiorczości”. Organizatorem programu, objętego honorowym patronatem Prezydenta RP, jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Program ma ułatwić młodzieży szkół ponadgimnazjalnych planowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W roku bieżącym Urząd odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, którzy mieli okazję zapoznać się z zakresem obowiązków na wybranych stanowiskach pracy, jak również wymaganymi na nich predyspozycjami  i kwalifikacjami. Młodzież miała okazję zapoznania się m.in. z praktycznym wykorzystaniem zasobów informacyjnych statystyki publicznej, etapami przygotowania opracowań statystycznych, zasadami prowadzenia Rejestru TERYT, wybranymi badaniami statystycznymi z zakresu rynku finansowego i ochrony środowiska oraz zasadami prowadzenia badań ankietowych, jak również wybranymi systemami informatycznymi i obiegiem korespondencji w Urzędzie.Dzień Przedsiębiorczości 2018

W dniu 21 marca br. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz czwarty uczestniczył w akcji edukacyjnej pt. „Dzień Przedsiębiorczości”. W roku bieżącym Urząd odwiedzili uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu i X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Program uzyskał Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Poprzez udział w programie uczniowie w trakcie jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy mają możliwość pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu oraz zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą. Działania w zakresie organizacji przedsięwzięcia koordynował Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, a do współpracy zaproszeni zostali pracownicy wybranych Wydziałów i Ośrodków Urzędu. Młodzież miała niepowtarzalną okazję do zweryfikowania swoich wyobrażeń na temat wybranego zawodu. Obserwacja stanowiska pracy i bezpośredni kontakt z osobą, która tę pracę wykonuje stworzyła im możliwość pogłębienia wiedzy o danym zawodzie, a także zdobycia informacji o tym, jakie cechy i umiejętności są niezbędne do jego wykonywania.Dzień Przedsiębiorczości 2017

W dniu 26 kwietnia br. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny uczestniczył w akcji edukacyjnej pt. „Dzień Przedsiębiorczości”. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcie służy zapoznaniu się uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w trakcie jednodniowej wizyty w wybranej firmie bądź instytucji, z zakresem obowiązków na niektórych stanowiskach pracy, jak również kwalifikacjami i predyspozycjami niezbędnymi do wykonywania danego zawodu.
„Dzień Przedsiębiorczości” sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w zakresie planowania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Organizatorem programu, objętego honorowym patronatem Prezydenta RP, jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która stawia sobie za cel umożliwienie młodym ludziom zdobycie wiedzy i umiejętności ułatwiających realizację przyszłych planów zawodowych. W roku bieżącym w ramach „Dnia Przedsiębiorczości” Urząd Statystyczny w Katowicach odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie. Działania w zakresie organizacji przedsięwzięcia koordynował Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, a do współpracy zaproszeni zostali pracownicy wybranych Wydziałów i Ośrodków Urzędu. Młodzież podczas współpracy z opiekunami miała okazję zapoznania się się m.in. z praktycznym wykorzystaniem zasobów informacyjnych statystyki publicznej, etapami przygotowania opracowań statystycznych, zasadami prowadzenia Rejestru Teryt, wybranymi badaniami statystycznymi z zakresu rynku finansowego i ochrony środowiska oraz zasadami prowadzenia badań ankietowych, jak również wybranymi systemami informatycznymi i obiegiem korespondencji w Urzędzie. Urząd Statystyczny w Katowicach biorąc udział w „Dzień Przedsiębiorczości” staje się istotnym partnerem szkoły w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw uczniów.
 Dzień Przedsiębiorczości 2016

W dniu 20 kwietnia br. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny uczestniczył w akcji edukacyjnej pn. „Dzień Przedsiębiorczości”. Gośćmi Urzędu byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, którzy mieli okazję zapoznać się z zakresem obowiązków na wybranych stanowiskach pracy, jak również wymaganymi na nich predyspozycjami  i kwalifikacjami. Działania Urzędu w ramach udziału w „Dniu Przedsiębiorczości” koordynował Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, a do współpracy zostali zaproszeni pracownicy innych Wydziałów i Ośrodków Urzędu, którzy pełnili rolę opiekunów uczniów.
 

FilmDzień Przedsiębiorczości 2015

Urząd Statystyczny w Katowicach, w ramach Dnia Przedsiębiorczości, 25 marca 2015 r. gościł uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” im. Piotra Kołodzieja z Siemianowic Śląskich.  Młodzież miała możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o zawodzie statystyka, zapoznania się z jego specyfiką oraz pozyskania informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do jego wykonywania.

Do góry