Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dni otwarte

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Klimat na statystykę - Dzień Otwarty 2024 w Urzędzie Statystycznym w Katowicach

Z okazji Dnia Statystyki Polskiej obchodzonego 9 marca Urząd Statystyczny w Katowicach zorganizował, jak co roku, Dzień Otwarty. Naszymi gośćmi byli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach. Młodzież zapoznała się z historią, organizacją i zadaniami statystyki publicznej, zasadami zakładania działalności gospodarczej, zagadnieniami z zakresu rachunków regionalnych, rynku finansowego i ekonomiki środowiska. W trakcie spotkania omówiono prowadzone aktualnie badania ankietowe jak również zaprezentowano bazy i banki danych dostępne na Portalu Informacyjnym GUS.  Wydarzeniu towarzyszyła wizyta w Informatorium, gdzie zaprezentowano najstarsze oraz najnowsze publikacje statystyczne. Wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego otrzymali materiały promocyjne oraz zostali zaproszeni do korzystania z oferty informacyjnej Urzędu. 

Serdecznie dziękujemy gościom za wizytę a prelegentom za ciekawe prezentacje.


Dzień Otwarty 2023 pod hasłem "Statystyka bliżej nas"

Z okazji Dnia Statystyki Polskiej obchodzonego 9 marca Urząd Statystyczny w Katowicach zorganizował, jak co roku, Dzień Otwarty pod hasłem Statystyka bliżej nas. Tym razem gościliśmy uczniów oraz nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach.

Podczas spotkania zapoznano uczestników z historią, organizacją i zadaniami statystyki publicznej, zasadami zakładania działalności gospodarczej, zagadnieniami z zakresu rachunków regionalnych oraz specyfiką pracy statystyka w Ośrodku Statystyki Rynku Finansowego i Ośrodku Ekonomiki Środowiska. Ponadto omówiono badania ankietowe jak również zaprezentowano bazy i banki danych dostępne na Portalu Informacyjnym GUS. Nawiązano także do wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Wydarzeniu towarzyszyła wizyta w Informatorium, gdzie zaprezentowano najstarsze publikacje statystyczne oraz najnowsze opracowania spisowe. Wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego otrzymali materiały promocyjne oraz zostali zaproszeni do korzystania z oferty informacyjnej Urzędu.


Dzień Otwarty 2022 - "Statystyka bliżej nas"

Z okazji 60-letniej historii statystyki publicznej w naszym regionie w dniu 20 września br. odbył się Dzień Otwarty Urzędu Statystycznego w Katowicach pod hasłem "Statystyka bliżej nas". Gośćmi Urzędu byli uczniowie szkół średnich wraz z nauczycielami.

Bieżąca edycja wydarzenia została poświęcona przede wszystkim wynikom Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz 60-letniej historii statystyki publicznej w naszym regionie.

Dzień Otwarty był także okazją do zapoznania się uczestników z organizacją i zadaniami statystyki publicznej, zasadami zakładania działalności gospodarczej (rejestr REGON, TERYT, klasyfikacja PKD), specyfiką pracy statystyka w Ośrodku Statystyki Rynku Finansowego, zagadnieniami z zakresu rachunków regionalnych oraz z zasobami i funkcjonalnością banków i baz danych dostępnych na Portalu Informacyjnym GUS.

Wydarzeniu towarzyszyła wizyta w Informatorium Statystycznym oraz prezentacja najnowszych publikacji spisowych. Wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego otrzymali materiały promocyjne oraz zostali zaproszeni do korzystania z oferty Urzędu w zakresie edukacji statystycznej.Dni Otwarte Urzędu Statystycznego w Katowicach pod hasłem "Statystyka bliżej nas"

Z okazji Dnia Statystyki Polskiej w dniach 8 i 11 marca 2019 r. odbyły się Dni Otwarte Urzędu Statystycznego w Katowicach. W tym roku wydarzenie nawiązywało do 230 rocznicy pierwszego spisu ludności na ziemiach polskich.

Podczas tegorocznej edycji Dni Otwartych Urząd odwiedzili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Katowic wraz z nauczycielami. Wizyta w Urzędzie była okazją do zapoznania się uczestników z:

- organizacją i zadaniami statystyki publicznej,

- historią spisów ludności na ziemiach polskich,

- zasadami zakładania działalności gospodarczej (rejestr REGON, klasyfikacja PKD),

- realizacją badań ankietowych,

- wybranymi zagadnieniami z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony

   środowiska,

- symulacjami komputerowymi w obszarze statystyki rynku finansowego,

- zagadnieniami dotyczącymi rachunków regionalnych,

- zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych.

Uczestnicy Dni Otwartych odwiedzili także Informatorium Statystyczne, zapoznali się z wystawą „Historia spisów powszechnych w świetle publikacji statystycznych” oraz wzięli udział w konkursie „Ze statystyką wiemy więcej”. Laureaci konkursu otrzymali drobne upominki.Dzień Otwarty 2018 - „Statystyka bliżej nas”

Z okazji Dnia Statystyki Polskiej i 100-lecia powołania Głównego Urzędu Statystycznego w terminie 8 - 9 marca br. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbyły się Dni Otwarte pod hasłem "Statystyka bliżej nas". Gośćmi Urzędu byli uczniowie kilku szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami. Dni Otwarte były okazją do zapoznania się uczestników z: 

- organizacją i zadaniami statystyki publicznej,

- ważniejszymi wydarzeniami ze 100-letniej historii GUS,

- organizacją i realizacją badań ankietowych w 2018 roku,

- zasadami zakładania działalności gospodarczej (rejestr REGON, klasyfikacja PKD),

- specyfiką pracy statystyka w Ośrodku Statystyki Rynku Finansowego,

- wybranymi zagadnieniami z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska,

- zasobami informacyjnymi statystyki publicznej (strona www, Twitter, publikacje),

- Aplikacją Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju.

W trakcie wydarzenia uczniowie odwiedzili także Informatorium Statystyczne oraz zapoznali się z wystawą „Województwo śląskie wczoraj i dziś w świetle publikacji statystycznych”, przybliżającą zmiany w zakresie opracowania wydawnictw statystycznych na przestrzeni lat. Wszyscy uczestnicy Dni Otwartych otrzymali materiały promocyjne oraz zostali zaproszeni do korzystania z oferty Urzędu w zakresie edukacji statystycznej.Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Urzędzie Statystycznym w Katowicach 2017

W dniu 18 maja 2017 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbył się Dzień Otwarty pn. "Bądź dobrze poinformowany - skorzystaj z usług zmodernizowanego Informatorium Statystycznego" w ramach obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W zorganizowanym w Urzędzie spotkaniu informacyjno-szkoleniowym udział wzięli studenci i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Maczka z Katowicach wraz z nauczycielem oraz osoby prywatne. W trakcie wizyty goście zapoznali się z działalnością Informatorium Statystycznego,  zmodernizowanego w ramach projektu „System Informacyjny Statystyki Publicznej -2 (SISP-2)", współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.  Dzień Otwarty był dla uczestników także okazją do zapoznania się z funkcjonalnością Portalu Edukacyjnego oraz wybranych baz danych  statystyki publicznej – Banku Danych Lokalnych oraz Portalu Geostatystycznego. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. sposoby wyszukiwania danych, jak również generowania kartogramów, kartodiagramów, wykresów i raportów na podstawie wybranych danych statystycznych.

Działania w zakresie organizacji przedsięwzięcia koordynował Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, którego przedstawiciele wystąpili także w roli prelegentów.

Wydarzeniu towarzyszył pokaz filmów prezentujących produkty statystyczne powstałe w wyniku wykorzystania Funduszy Europejskich.Dzień Otwarty 2017 - „Statystyka bliżej nas”

Z okazji Dnia Statystyki Polskiej, przypadającego 9 marca, w dniach 9 - 10 marca br. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbyły się Dni Otwarte Urzędu pod hasłem "Statystyka bliżej nas"

Do obchodów święta statystyki zaproszono m.in. administrację samorządową, kadrę naukowo- akademicką, media oraz uczniów i nauczycieli śląskich szkół średnich. W trakcie spotkań uczestnicy zapoznali  się z następującą tematyką:

- organizacja i zadania statystyki publicznej,

- organizacja i realizacja statystycznych badań ankietowych,

- zakładanie działalności gospodarczej - rejestr Regon, klasyfikacja PKD,

- podstawowe metody wizualizacji danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz podstaw VBA dla aplikacji (graficzna prezentacja danych),

- wybrane aspekty ochrony środowiska na przykładzie danych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,

- praktyczne wykorzystanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej: Portal Geostatystyczny oraz Aplikacja Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju.

Wydarzeniu promującemu statystykę publiczną towarzyszyła wizyta w Informatorium Statystycznym oraz wystawa „Potencjał województwa śląskiego wczoraj i dziś w świetle publikacji statystycznych".

Wszystkie osoby biorące udział w Dniach Otwartych otrzymały materiały promocyjne Urzędu. Zestawy publikacji statystycznych przekazano do bibliotek uczelni i szkół.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016 - „Poznaj bliżej nowoczesne Informatorium Statystyczne”

W dniu 13 maja br. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbył się Dzień Otwarty pn. „Poznaj bliżej nowoczesne Informatorium Statystyczne”, wpisujący się w obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 
W zorganizowanym w Urzędzie spotkaniu informacyjno-szkoleniowym udział wzięli studenci i pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W trakcie wizyty w goście zapoznali się z działalnością Informatorium Statystycznego,  zmodernizowanego w ramach projektu „System Informacyjny Statystyki Publicznej -2 (SISP-2), współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.  Dzień Otwarty był dla uczestników także okazją do  zapoznania się z funkcjonalnością Portalu Informacyjnego Statystyki Publicznej oraz wybranych baz danych – Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG oraz Portalu Geostatystycznego. Zaprezentowano m.in. sposoby generowania kartogramów, kartodiagramów, wykresów i raportów na podstawie wybranych danych o sytuacji społeczno-gospodarczej.
Działania w zakresie organizacji przedsięwzięcia koordynował Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, którego przedstawiciele wystąpili także w roli prelegentów.
Wydarzeniu towarzyszył pokaz filmów prezentujących produkty statystyczne powstałe w wyniku wykorzystania Funduszy Europejskich.

Pliki do pobraniaDzień Otwarty 2016 - „Statystyka bliżej nas”

W dniu 17 marca 2016 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbył się Dzień Otwarty pod hasłem „Statystyka bliżej nas”.

Program obejmował następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja i zadania statystyki publicznej,
 • Organizacja i realizacja statystycznych badań ankietowych,
 • Zakładanie działalności gospodarczej – rejestr Regon, klasyfikacja PKD,
 • Współczesne metody prezentacji danych statystycznych (dobre praktyki i błędy prezentowania danych w formie graficznej na przykładzie statystyki rynku finansów),
 • Gospodarka odpadami – wybrane aspekty statystyki ochrony środowiska w województwie śląskim,
 • Praktyczne wykorzystanie ogólnodostępnych zasobów informacyjnych statystyki publicznej (publikacje, opracowania, wybrane bazy danych – Baza WZR, BDL).

Wydarzeniu towarzyszyła wizyta w Informatorium Statystycznym oraz wystawa „Województwo śląskie w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Katowicach”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Pliki do pobraniaDzień Otwarty 2015 - „Statystyka bliżej nas”

W dniu 9 marca 2015 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbył się Dzień Otwarty pod hasłem „Statystyka bliżej nas”.

Program składał się z następujących bloków tematycznych:

 • Organizacja i zadania statystyki publicznej,
 • Podstawowe badania ankietowe (ich cel, metody realizacji oraz wykorzystywanie wyników); identyfikacja tożsamości ankietera,
 • Zasady wpisu do rejestru Regon,
 • Współczesne metody prezentacji danych statystycznych (dobre praktyki i błędy prezentowania danych w formie graficznej na przykładzie statystyki rynku finansów),
 • Gospodarka wodno-ściekowa w województwie śląskim – wybrane dane,
 • Praktyczne wykorzystanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej (serwis internetowy, publikacje, Strateg, BDL itp.).
 • Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pn. „Unikatowe publikacje statystyczne”.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie!

Pliki do pobraniaDzień Otwarty 2014 - „Statystyka bliżej nas”

W dniu 19 marca 2014 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbył się Dzień Otwarty pod hasłem „Statystyka bliżej nas”.
Program obejmował następujące bloki tematyczne:

 • Organizacja pracy i specjalizacja US Katowice
 • Sprawozdawczość elektroniczna z wykorzystaniem Portalu Sprawozdawczego
 • Publikacje i opracowania statystyczne
 • Zasady wpisu do rejestru Regon
 • Zasoby informacyjne statystyki publicznej dostępne on-line.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa publikacji statystycznych pt. „Publikacje wczoraj i dziś”.

Do góry