Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dzieci i młodzież

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

LEKCJE

1. Zasoby informacyjne statystyki publicznej
Termin: W ciągu roku szkolnego
Czas: 1 h lekcyjna 
Miejsce:  siedziba szkoły/urzędu 
Forma: lekcje
Adresat: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny: ​Głównym celem lekcji jest zapoznanie młodzieży z ogólnodostępnymi zasobami informacyjnymi statystyki publicznej oraz przekazanie umiejętności wyszukiwania przydatnych informacji statystycznych. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami: podstawy prawne funkcjonowania statystyki publicznej, źródła danych statystycznych, metody zbierania danych statystycznych, ogólnodostępne zasoby danych statystycznych - funkcjonalność i wykorzystanie.

2. Jak poprawnie interpretować dane statystyczne?

Termin: w ciągu roku szkolnego  
Czas: 1 h lekcyjna 
Miejsce:  siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat: 
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny: ​Nauka właściwej interpretacji danych i wskaźników statystycznych, nabycie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych. Uczniowie podczas lekcji zapoznają się z następującymi zagadnieniami: zasoby informacyjne portalu GUS i US, poprawna interpretacja wybranych danych i wskaźników.

3. Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim

Termin: w ciągu roku szkolnego 
Czas: 1 h lekcyjna
Miejsce: siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat:
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny: Głównym celem lekcji jest zapoznanie młodzieży ze strukturą demograficzno-społeczną oraz sytuacją na rynku pracy młodych mieszkańców województwa śląskiego. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami: struktura ludności województwa śląskiego wg ekonomicznych grup wieku, rynek pracy - wybrane wskaźniki na tle kraju, aktywność ekonomiczna ludzi młodych w województwie śląskim, migracje zagraniczne na podstawie NSP 2011.

4. Statystyczny portret mieszkańca województwa śląskiego

Termin: w ciągu roku szkolnego
Czas:  1h lekcyjna
Miejsce:  siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat:
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny: Głównym celem lekcji jest zapoznanie młodzieży z danymi statystycznymi charakteryzującymi przeciętnego mieszkańca województwa śląskiego. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami: charakterystyka demograficzna ludności województwa śląskiego, aktywność ekonomiczna mieszkańców województwa śląskiego, migracje ludności w poszukiwaniu pracy w świetle wyników NSP 2011 i budżety gospodarstw domowych w województwie śląskim.

5. Ludność i procesy demograficzne w województwie śląskim

Termin: w ciągu roku szkolnego 
Czas: 1 h lekcyjna
Miejsce: siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat: 
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny: ​Głównym celem lekcji jest przekazanie młodzieży wiedzy dotyczącej stanu i struktury ludności województwa śląskiego oraz przedstawienie pojęć statystycznych związanych ze zmianami demograficznymi. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami: podstawowe pojęcia statystyczne z zakresu demografii (ruch naturalny, wskaźnik obciążenia demograficznego), stan i struktura demograficzna ludności województwa śląskiego, przyczyny zmian stanu i struktury ludności województwa śląskiego, omówienie procesu starzenia się społeczeństwa na przykładzie województwa śląskiego.

6. Poznaj pracę ankietera

Termin: w ciągu roku szkolnego 
Czas: 1 h lekcyjna
Miejsce: siedziba szkoły/urzędu  
Forma: lekcje
Adresat: 
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny: ​Głównym celem lekcji jest zapoznanie młodzieży ze specyfiką pracy ankietera statystycznego oraz zwrócenie uwagi na potrzebę realizacji badań ankietowych. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami: cel realizowania badań ankietowych, profil ankietera, zakres podmiotowy badań ankietowych, przykłady wykorzystania danych z badań ankietowych.

7. Statystyka jest OK.

Termin: w ciągu roku szkolnego
Czas: 1 h lekcyjna
Miejsce: siedziba szkoły/urzędu 
Forma: lekcje
Adresat:
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zakres tematyczny: ​Głównym celem lekcji jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami ze statyki publicznej oraz zakresem udostępniania danych statystycznych. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z następującymi zagadnieniami: czym zajmuje się statystyka publiczna i skąd biorą się dane statystyczne?, podstawowe pojęcia statystyczne, graficzne metody prezentacji informacji statystycznych.SZKOLENIA

1. Portal geostatystyczny – nowoczesne narzędzie wizualizacji danych statystycznych 

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb
Czas: 4 h
Miejsce: siedziba US Katowice / siedziba danego Urzędu
Forma: szkolenie
Zakres tematyczny: ​Głównym celem szkolenia jest prezentacja funkcji Portalu Geostatystycznego oraz sposobów wizualizacji danych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną: metody prezentacji kartograficznej: kartogram i kartodiagram, generowanie raportu, siatka kilometrowa, usługi WMS (Web Man Service), usługi INSPIRE.WARSZTATY

1. Bank danych Lokalnych jako uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanie środowiska.

Termin: na bieżąco w dostosowaniu do potrzeb 
Czas: 5 h
Miejsce: siedziba US Katowice
Forma: warsztat
Zakres tematyczny: ​Głównym celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasobami i funkcjonalnością Banku Danych Lokalnych. Podczas warsztatów przedstawione zostaną: podstawowe informacje na temat Banku Danych Lokalnych, przekrój informacji znajdujących się w Banku Danych Lokalnych, funkcjonalności Banku Danych Lokalnych oraz zawarte w nim metadane, pokaz generowania zestawień z danymi, ćwiczenie umiejętności samodzielnego generowania zestawień z danymi.DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W KATOWICACH

Termin: marzec/kwiecień
Czas: 1 dzień
Miejsce: siedziba US Katowice 
Forma: dzień przedsiębiorczości
Adresat: dzień przedsiębiorczości przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
Zakres tematyczny: Głównym celem dnia Przedsiębiorczości jest zapoznanie młodzieży z działalnością Urzędu Statystycznego w Katowicach oraz zasobami informacyjnymi statystyki publicznej podczas zajęć zorganizowanych na wybranych stanowiskach pracy. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z wymogami i specyfiką pracy w Urzędzie, sprawdzenia swoich predyspozycji do wykonywania danego zawodu, co pozwala im weryfikować plany zawodowe na przyszłość. Program Dnia Przedsiębiorczości będzie obejmował następujące zagadnienia: zapoznanie uczniów z organizacją i działalnością Urzędu Statystycznego w Katowicach, przybliżenie pracy statystyka w Ośrodkach i Wydziałach US Katowice, nauka właściwej interpretacji danych i wskaźników, praktyczne wykorzystanie zasobów informacyjnych statystyki publicznej.

Zgłoszenia proszę kierować do pracownika Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach:
Renata Włodarska , tel: 32 779 12 37, e-mail:


Do góry