Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z pózn. zm.).

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Wnioski o wpis, zmianę bądź likwidacje podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach  w  pokoju 011, parter, telefon 32 779 12 35, 32 779 12 45, 32 779 12 29.

Formularze

eREGON

Więcej informacji

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON podmiotom na ich wyraźne żądanie wydawane są w siedzibie Urzędu w  Katowicach pok. 011, parter, telefon 32 779 12 35, 32 779 12 45, 32 779 12 29. Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS.

Więcej informacji


Zamówienia na dane z rejestru REGON można składać:

pocztą elektroniczną: ,

pocztą na adres:  40-158 Katowice, ul. Owocowa 3,

faxem: 32 7791 300

bezpośrednio w kancelarii Urzędu

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i płatnie w zależności od zakresu danych.

Więcej informacji

Ponadto sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru,  a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone w siedzibie Urzędu w Katowicach oraz w Oddziałach: w Bielsku-Białej, Bytomiu, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu.

Urząd Statystyczny w Katowicach   pokój 011
ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice   tel. 32 779 12 35, 32 779 12 45, 32 779 12 29
     
Urząd Statystyczny w Katowicach    
Oddział w Bielsku-Białej   pokój nr 203
ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała   tel. 33 822 83 05
     
Urząd Statystyczny w Katowicach    
Oddział w Bytomiu   pokój nr 10
ul. Stanisława Moniuszki 26A, 41-902 Bytom   32 282 06 18, 32 282 41 74, 32 282 70 23, 32 282 70 40
     
Urząd Statystyczny w Katowicach    
Oddział w Częstochowie   hall
Aleja Niepodległości 20/22 , 42-216 Częstochowa   tel. 34 366 00 14 wew. 404, 504; 34 366 00 94
     
Urząd Statystyczny w Katowicach    
Oddział w Rybniku   pokój nr 10
ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik   tel. 32 422 19 21, 32 422 27 84 
     
Urząd Statystyczny w Katowicach    
Oddział w Sosnowcu   pokój nr 201
ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec   tel. 32 297 20 25

Do góry