Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

32 7791 291 - Wydział Badań Ankietowych: Dorota Gwóźdź

Ankieter statystki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa. Większość badań realizowanych jest przez ankieterów stałych, dla których jest to jedyne zajęcie w ramach obowiązków służbowych. Czasami, przy dużym obciążeniu badaniami, istnieje konieczność zasilenia sieci ankieterów stałych tzw. ankieterami uzupełniającymi. Są to pracownicy urzędów statystycznych, którzy główne obowiązki wykonują na miejscu i w razie potrzeby zostają oddelegowani do pracy w terenie. Co raz częściej badania realizowane są za pośrednictwem łączy telefonicznych. W takich przypadkach z respondentem wywiad przeprowadzają tzw. teleankieterzy.

Kim jest ankieter statystyczny

Każdy ankieter posiada legitymację służbową uprawniającą do prowadzenia badań ankietowych zapisanych w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) na dany rok. Wydaje się legitymację zarówno dla ankietera stałego jak i ankietera uzupełniającego.

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

  • gospodarstw domowych,
  • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen  targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
  • rolnicze

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.
Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania gospodarstwach domowych czy rolnych, reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce.
Zbiór wylosowanych gospodarstw nazywany jest próbą do badania.
Badanie cen prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju, gdzie notuje się ceny i poziom ich zmian dla ponad 1700 reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

  • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, użytkowanie gruntów, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
  • badania cykliczne  – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. EU-SILC, SSI-10, EHIS, BSS, badania modułowe
  • badania jednorazowe  – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Zobacz także:

Program badań statystycznych statystyki publicznej 

  

Do góry