Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2019 r.

27.09.2019
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 2019 r.

26.09.2019
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 19 października 2019 roku na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w III kwartale 2019 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa. Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/kontakt.htm a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm Niniejsze badanie jest realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). Szczegółowe informacje dotyczące stosowania RODO w statystyce publicznej są dostępne na stronie internetowej https://stat.gov.pl/rodo/ Serdecznie Państwu dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!
Czytaj dalej

Debata ekspercka „Demografia, nauka, rynek pracy w świetle nowych technologii i ich wpływ na system ubezpieczeń społecznych"

19.09.2019
W dniu 25 września br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbędzie się debata ekspercka „Demografia, nauka, rynek pracy w świetle nowych technologii i ich wpływ na system ubezpieczeń społecznych”, która stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytanie, jaka przyszłość czeka system ubezpieczeń społecznych w świetle zmieniającej się rzeczywistości rynku pracy, systemu edukacji i coraz bardziej zaawansowanej technologii przy pogłębiającym się braku zastępowalność pokoleń. W dyskusji uczestniczyć będzie p. Grażyna Witkowska – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach, która przedstawi sytuację demograficzną w województwie śląskim na tle kraju. Debata stanowić będzie jedno z wydarzeń w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy” organizowanego w dniach od 23 do 27 września br. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Czytaj dalej

Wybrane dane krótkookresowe o powiatach województwa śląskiego w lipcu 2019 r.

06.09.2019
Opracowanie zawiera graficzną prezentację danych o powiatach województwa śląskiego z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej oraz turystyki.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie śląskim w 2016 r.

30.08.2019
Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące dojazdów do pracy w województwie śląskim w 2016 r. w przekroju wojewódzkim i gminnym, z wyszczególnieniem miasta Katowice. Wyniki badania dojazdów do pracy pochodzą z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przyjętą metodyką badania, w liczbie dojeżdżających do pracy uwzględnione zostały przepływy między gminami danego województwa i innych województw, w tym również między częścią miejską i wiejską we wszystkich gminach miejsko-wiejskich.
Czytaj dalej
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13
Do góry