Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rachunki regionalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2016-2018

21.12.2020
Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS, to jest w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016).
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2015-2017

20.12.2019
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o nakładach brutto na środki trwałe i pracujących w gospodarce narodowej według rodzajów działalności oraz ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne. Podstawowe pojęcia.
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2014-2016

22.01.2019
Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS, to jest w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016).
Czytaj dalej

Publikacja Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r.

29.12.2017
W 2016 roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2015 roku, przy czym największy w województwie pomorskim – o 4,5%, a najmniejszy w województwie opolskim – o 1,7%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2016 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,2% w województwie mazowieckim (analogicznie jak w 2015 roku). Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2016 roku kształtowała się na poziomie od 33 349 zł w województwie lubelskim (68,9% przeciętnej dla kraju) do 76 992 zł w województwie mazowieckim (159,2% średniej krajowej).
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2015 roku

29.09.2017
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o nakładach brutto na środki trwałe i pracujących w gospodarce narodowej według rodzajów działalności oraz ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne. Podstawowe pojęcia.
Czytaj dalej

Publikacja Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych

20.07.2017
Opracowanie jest zbiorem najważniejszych informacji na temat rachunków regionalnych, przeznaczonych dla szerokiego grona użytkowników danych z tego zakresu. Przedstawione zostały zarówno informacje merytoryczne dotyczące rachunków regionalnych – pojęcie regionu, jednostki i ich grupowania, transakcje, wycena, zakres zestawianych rachunków, wybrane kategorie makroekonomiczne, zasady ich zestawiania, metody regionalizacji oraz źródła danych, jak również inne informacje związane z rachunkami regionalnymi (system rachunków, zakres rachunków regionalnych w UE, podstawy prawne, dokumenty, podręczniki i klasyfikacje, bazy danych i publikacje oraz znaczenie i wykorzystanie danych z rachunków regionalnych). Zawarty w opracowaniu zasób wiedzy ułatwi użytkownikom korzystanie z informacji statystycznych dotyczących rachunków regionalnych, będzie przydatny w pozyskaniu poszukiwanych informacji oraz interpretacji danych z rachunków regionalnych.
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2014 r.

05.10.2016
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o nakładach brutto na środki trwałe i pracujących w gospodarce narodowej według rodzajów działalności oraz ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne. Podstawowe pojęcia.
Czytaj dalej

Publikacja Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2014 r.

08.01.2016
W 2014 roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2013 roku, przy czym największy w województwie lubuskim – o 4,9%, a najmniejszy w województwie lubelskim – o 2,2%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2014 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,2% w województwie mazowieckim (w 2013 roku od 2,1% do 22,1% w tych samych województwach). Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku kształtowała się na poziomie od 31 233 zł w województwie lubelskim (69,9% przeciętnej dla kraju) do 71 661 zł w województwie mazowieckim (160,4% średniej krajowej).
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2013 r.

04.12.2015
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o nakładach brutto na środki trwałe oraz pracujących w gospodarce narodowej i ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne.
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto według województw i podregionów w latach 2000-2012

27.04.2015
Wypełniając obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.) publikuje się pełne szeregi danych z rachunków regionalnych w zakresie produktu krajowego brutto (PKB) i wartości dodanej brutto (WDB) według rodzajów działalności, zestawione zgodnie z metodologią ESA 2010, począwszy od danych za 2000 rok. W załączonych tablicach zestawiono dane o PKB i WDB według rodzajów działalności w przekroju województw i podregionów za lata 2000-2012, stanowiące porównywalne szeregi czasowe.
Czytaj dalej

Publikacja Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2013 r.

08.01.2015
W 2013 roku prawie we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2012 roku, przy czym największy w województwie wielkopolskim – o 4,8%, a najmniejszy w województwie śląskim – o 1,0%. Natomiast w województwie świętokrzyskim wystąpił spadek PKB o 0,2% w porównaniu z 2012 rokiem. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2013 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim (udział taki sam jak w 2012 roku) do 21,9% w województwie mazowieckim (udział taki sam jak w 2012 roku). W przekroju województw poziom PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2013 roku kształtował się od 30477 zł w województwie lubelskim (70,6% przeciętnej dla kraju) do 68682 zł w województwie mazowieckim (159,1% średniej krajowej).
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2012 r.

28.11.2014
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o pracujących, wartości brutto środków trwałych i nakładach brutto na środki trwałe. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne.
Czytaj dalej

Publikacja Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2012 r. (opracowanie eksperymentalne)

08.01.2014
W 2012 roku największy wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących odnotowano w województwie pomorskim – o 5,9%, a najmniejszy w województwie śląskim – o 2,2%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2012 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,7% w województwie mazowieckim (w 2011 roku od 2,1% do 22,4% w tych samych województwach). W przekroju województw poziom PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 roku kształtował się na poziomie od 27719 zł w województwie podkarpackim (67,0% przeciętnej dla kraju) do 68299 zł w województwie mazowieckim (165,0% średniej krajowej).
Czytaj dalej

Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2007 r. - dane ogólnopolskie

04.11.2013
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o pracujących, wartości brutto środków trwałych i nakładach brutto na środki trwałe. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne.
Czytaj dalej

Publikacja Produkt krajowy brutto – Rachunki regionalne w 2011 r.

31.10.2013
Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o pracujących, wartości brutto środków trwałych i nakładach brutto na środki trwałe. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne.
Czytaj dalej
Do góry