Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona środowiska

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2017-2019

29.10.2020
Publikacja zawiera charakterystykę poszczególnych elementów środowiska naturalnego województwa śląskiego i skali ich zanieczyszczenia, a także przedstawia różne aspekty działalności człowieka w środowisku naturalnym. Opracowanie składa się z części analitycznej, wzbogaconej graficzną prezentacją wybranych zagadnień w postaci wykresów i map, uwag metodologicznych wskazujących źródło i zakres przedstawionych informacji oraz części tabelarycznej w formacie Excel. Charakterystykę koncentracji i zróżnicowania skali degradacji oraz zanieczyszczeń środowiska w ujęciu przestrzennym przedstawiono w układzie powiatów i miast na prawach powiatu. Wybrane dane z ochrony środowiska zaprezentowano również w układzie podregionów lub gmin. Ponadto, dla celów porównawczych, zestawiono ważniejsze dane o województwie śląskim na tle kraju i pozostałych województw.
Czytaj dalej

Publikacja Ochrona środowiska w województwie śląskim w 2017 r.

03.12.2018
Okolicznościowy folder prezentujący – w formie graficznej – podstawowe dane statystyczne z zakresu ochrony środowiska w województwie śląskim (emisja zanieczyszczeń, odpady, gospodarka ściekami, pobór i zużycie wód, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej).
Czytaj dalej

Publikacja Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2014-2016

29.11.2017
Publikacja zawiera charakterystykę: środowiska naturalnego (powierzchni ziemi, wód, powietrza, środowiska leśnego, przyrody), czynników zagrożeń (emisji zanieczyszczeń powietrza, ścieków, odpadów) oraz ekonomicznych aspektów ochrony środowiska. Składa się z części analitycznej i tabelarycznej poprzedzonej uwagami ogólnymi opisującymi zakres i źródła danych. W obydwu częściach przyjęto układ działów tematycznych. Materiał statystyczny przedstawiony w formie tabelarycznej uzupełniono uwagami metodycznymi zawierającymi informacje w zakresie zasad i metod grupowania danych oraz objaśnienia stosowanych pojęć i definicji. Całość wzbogacono graficzną ilustracją danych w formie map i wykresów.
Czytaj dalej

Publikacja Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2011-2013

14.11.2014
Opracowanie zawiera charakterystykę poszczególnych elementów środowiska naturalnego województwa śląskiego i skali ich zanieczyszczenia. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej poprzedzonej uwagami ogólnymi opisującymi zakres i źródła danych. Materiał statystyczny przedstawiony w formie tabelarycznej uzupełniono uwagami metodycznymi zawierającymi informacje w zakresie zasad i metod grupowania danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć i definicji. Całość wzbogacona została graficzną prezentacją danych w formie wykresów i map.
Czytaj dalej

Publikacja Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2007-2010

18.11.2011
Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby, odpady, gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
Czytaj dalej
Do góry