Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 10.11.2011
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski” prezentuje wyniki prac prowadzonych w ramach projektu „Wsparcie w zakresie rozwijania zestawu wskaźników do monitorowania narodowych strategii zrównoważonego rozwoju – Rozwój i wdrożenie polskiego zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju” realizowanego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Komisją Europejską a Głównym Urzędem Statystycznym. Podstawowym celem projektu było opracowanie zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój kraju.

Zrównoważony rozwój kraju, uznany za Zasadę Konstytucyjną Rzeczypospolitej Polskiej został zdefiniowany w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
W momencie opracowywania w Polsce brak odrębnej strategii zrównoważonego rozwoju kraju, jednakże w wielu dokumentach strategicznych określone zostały w perspektywie długookresowej cele społeczno-gospodarcze oraz kierunki działań zgodne z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju, uwzględniające spójność społeczną, ekonomiczną i ekologiczną, które stały się podstawą doboru wskaźników do monitorowania ich realizacji.

Opracowany przez autorów projektu zestaw wskaźników powinien być przedmiotem dalszych prac mających na celu aktualizację zakresu wskaźników oraz poszukiwanie wskaźników najlepiej obrazujących ideę zrównoważenia, szczególnie w warunkach opracowywania nowych dokumentów strategicznych.
Do góry