22 października 2019 r. w auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Źródła finansowania inwestycji w Polsce”. Organizatorami wydarzenia są Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Urząd Statystyczny w Katowicach.