W dniu 25 września br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbędzie się debata ekspercka „Demografia, nauka, rynek pracy w świetle nowych technologii i ich wpływ na system ubezpieczeń społecznych”, która stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytanie, jaka przyszłość czeka system ubezpieczeń społecznych w świetle zmieniającej się rzeczywistości rynku pracy, systemu edukacji i coraz bardziej zaawansowanej technologii przy pogłębiającym się braku zastępowalność pokoleń. W dyskusji uczestniczyć będzie p. Grażyna Witkowska – Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach, która przedstawi sytuację demograficzną w województwie śląskim na tle kraju. Debata stanowić będzie jedno z wydarzeń w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy” organizowanego w dniach od 23 do 27 września br. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy