W dniu 6 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach, po raz kolejny, odbędzie się Dzień Przedsiębiorczości. Jest to program skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, który ma sprzyjać podejmowaniu przez młodych ludzi decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość odbycia jednodniowej wizyty w Urzędzie oraz pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, a także zapoznania się z organizacją i zarządzaniem Urzędu.

więcej informacji: https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/