Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

26 maja Dzień Matki - infografika

25.05.2016
Podstawowe dane demograficzne za 2014 r. dotyczące urodzeń.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo Śląskie w liczbach 2016

25.05.2016
Folder „Województwo Śląskie w liczbach 2016” prezentuje bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa w latach 2012-2015. W opracowaniu przedstawiono w formie tabelaryczno-graficznej informacje opisujące istotne obszary życia mieszkańców oraz sytuację ekonomiczną naszego województwa. Dla uzyskania pełniejszego obrazu województwa, wybrane przekroje tematyczne zaprezentowano na poziomie podregionów oraz na tle kraju i innych województw. Folder uzupełnia statystyczna prezentacja miasta Katowice na tle województwa śląskiego oraz pozostałych miast wojewódzkich. Po raz pierwszy przedstawiono w nim również zagadnienie zrównoważonego rozwoju, będące jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata.
Czytaj dalej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016

18.05.2016
W dniu 13 maja br. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbył się Dzień Otwarty pn. „Poznaj bliżej nowoczesne Informatorium Statystyczne”, wpisujący się w obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2015 r.

18.05.2016
Opracowanie zawiera dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa śląskiego prezentowane w 14 rozdziałach tematycznych: ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, świadczenia społeczne, ceny, rolnictwo, przemysł, budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, rynek wewnętrzny, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady inwestycyjne, turystyka i bezpieczeństwo publiczne. Każdy z rozdziałów opatrzono syntetycznym komentarzem analitycznym wzbogaconym tabelaryczną i graficzną formą prezentacji danych w poszerzonej retrospekcji czasowej 2010-2015. Całość poprzedzona została uwagami ogólnymi, w których zamieszczono informacje dotyczące metodologii prezentowanych danych oraz objaśnienia znaków umownych i ważniejsze skróty. Dodatkowo w opracowaniu zawarto podstawowe informacje na temat województwa na tle kraju i pozostałych województw. Aneks do opracowania stanowią tablice przeglądowe prezentujące wybrane dane o województwie śląskim w latach 2005 i 2010-2015 oraz wybrane dane według miesięcy w 2014 r. i 2015 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2016 r.

29.04.2016
Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - marzec 2016

28.04.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej

Dzień Przedsiębiorczości 2016

28.04.2016
W dniu 20 kwietnia br. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny uczestniczył w akcji edukacyjnej pn. Dzień Przedsiębiorczości”.
Czytaj dalej

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi (infografika)

19.04.2016
Światowy Dzień Ziemi (infografika)
Czytaj dalej

Pracujący w województwie śląskim w IV kwartale 2015 r. (infografika)

13.04.2016
Podstawowe informacje o pracujących w IV kwartale 2015 r.
Czytaj dalej
1    31  32  33  34  35  36  37  38  39    50
Do góry