Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wybrane dane krótkookresowe o powiatach województwa śląskiego w czerwcu 2019 r.

27.08.2019
Opracowanie zawiera graficzną prezentację danych o powiatach województwa śląskiego z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej oraz turystyki.
Czytaj dalej

Publikacja Katowice - statystyczny portret stolicy województwa w 2018 r.

14.08.2019
Folder zawiera zestaw informacji statystycznych dotyczących podstawowych aspektów funkcjonowania Katowic i życia jego mieszkańców. Prezentuje również kalendarium najistotniejszych wydarzeń w dziejach miasta oraz jego obecne miejsce w zakresie współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Ważniejsze wskaźniki społeczno-gospodarcze odniesiono do mierników na poziomie województwa śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz kraju.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja demograficzna województwa śląskiego w latach 2014–2018

31.07.2019
Publikacja po raz pierwszy ukazuje się w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Zakres tematyczny opracowania oraz forma prezentacji danych nawiązują do wydawanej w latach wcześniejszych publikacji „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim”. Wydawnictwo zawiera dane dotyczące stanu i struktury ludności, jak również prezentuje zjawiska i procesy demograficzne zachodzące w województwie śląskim w latach 2014–2018. W publikacji zaprezentowano również typy gmin województwa śląskiego zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA) oraz typy rozwoju demograficznego powiatów według klasyfikacji Webba. Opracowanie składa się z części analitycznej wzbogaconej prezentacją graficzną wybranych zagadnień w postaci map i wykresów oraz z uwag metodologicznych. Analizę danych demograficznych przeprowadzono z wykorzystaniem m.in. klasycznych miar zmienności i zróżnicowania rozkładu cechy. Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego wraz z częścią tabelaryczną w postaci tablic Excel.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w lipcu 2019 r.

31.07.2019
Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
1    17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Do góry