Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10
pazdz

Dzień Edukacji Narodowej (infografika)

Infografika prezentuje dane dotyczące nauczycieli w województwie śląskim w 2016 r.
Czytaj dalej
13
pazdz

Europejski Dzień Statystyki (infografika)

Infografika prezentuje wybrane dane dla województwa śląskiego oraz Polski na tle Unii Europejskiej w 2016 r.
Czytaj dalej
13
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2016 r.

W opracowaniu przedstawione zostały dane o dochodach i wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2016 r. zaprezentowane według działów i rodzajów. Informacje dotyczą budżetów: jednostek samorządu terytorialnego ogółem, gmin (z wyłączeniem gmin mających również status miast na prawach powiatu), powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa.
Czytaj dalej
23
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2016 r. (infografika)

Infografika prezentuje dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2016 r.
Czytaj dalej
27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego - wrzesień 2017

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2017 r.

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
pazdz

Edukacja i wychowanie w województwie śląskim w latach szkolnych 2013/14 – 2016/17

Opracowanie zawiera zestaw informacji dotyczących działalności szkół oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych realizujących nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym oraz wyższym z uwzględnieniem szkolnictwa specjalnego, zawodowego i artystycznego. Publikacja składa się z uwag metodycznych obejmujących opis organizacji systemu oświaty, definicje podstawowych pojęć, komentarza analitycznego oraz części tabelarycznej. Całość opracowania wzbogacono prezentacją graficzną w postaci wykresów.
Czytaj dalej
Do góry