Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2017 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zajęcia w Gimnazjum nr 10 w Katowicach

W dniach 13-14 czerwca br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Renata Włodarska i p. Zofia Płoszaj-Witkowicz przeprowadzili lekcje w Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w których wzięło udział 108 uczniów.

Celem zajęć pt. „Ze statystyką na Ty” było zapoznanie młodzieży z podstawową wiedzą z zakresu statystyki publicznej, pojęciami stosowanymi w statystyce oraz formami publikacji danych.

W oparciu o prezentację multimedialną uczniowie poznali  podstawowe miary statystyczne. Omówiono również ścieżki dostępu do publikowanych danych statystycznych oraz sposoby ich wyszukiwania. W ramach przygotowanych ćwiczeń uczniowie  wyszukiwali i analizowali dane dotyczące swojego miasta oraz województwa. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli. Na zakończenie zajęć młodzież otrzymała drobne upominki promujące statystykę publiczną.

Dni Turystyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej.

W dniu 2 czerwca br.  pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach p. Renata Włodarska i p. Justyna Pająk  przeprowadzili zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. J. Markowej w Rudzie Śląskiej. Spotkanie było zorganizowane w ramach obchodzonych przez szkołę „Dni Turystyki”. W trakcie zajęć  uczniowie zapoznali się m.in. ze stanem i wykorzystaniem turystycznych obiektów noclegowych w Polsce i w woj. śląskim, sprawozdawczością  statystyczną  z zakresu turystyki oraz zawartością i funkcjonalnością Portalu Informacyjnego GUS. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach interpretując dane prezentowane w formie wykresów i map. Po spotkaniu uczniowie otrzymali gadżety promocyjne, natomiast na ręce Dyrekcji Szkoły przekazano zestaw publikacji Urzędu oraz podziękowania za aktywne promowanie statystyki publicznej wśród młodzieży szkolnej.

Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka mnie dotyka”

„W dniu 31 maja 2017 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddziału w Bytomiu – Bożena Bartoszek oraz Monika Borcuch przeprowadziły w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie zajęcia edukacyjne pt. Statystyka mnie dotyka. Zajęcia skierowane były do uczniów klas drugich gimnazjum i brało w nich udział 81 osób. W trakcie zajęć omówiono m.in. czym zajmuje się urząd statystyczny, na czym polega praca statystyka oraz ankietera. Przedstawiono ciekawostki statystyczne, jak również zaprezentowano infografiki na stronie GUS dotyczące m.in. społeczeństwa informacyjnego oraz aplikację Młodzi Europejczycy. Przekazano również podstawowe dane o Chorzowie. W ramach ćwiczeń uczniowie wypełnili test dotyczący podstawowych informacji statystycznych. Na zakończenie uczniowie otrzymali materiały promocyjne.

Wykład w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

W dniu 5 czerwca br. 28 uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Rybniku uczestniczyło  w wykładzie, który został zorganizowany przez  pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Rybniku panią Agnieszkę Gabarską i panią Elżbietą Pińczak. Wykład dotyczył działalności i funkcjonowania służb statystyki publicznej, a także źródeł i metod pozyskiwania danych. Poruszono tematykę tajemnicy statystycznej oraz zasad udostępniania danych. Podczas wykładu wykorzystano prezentację multimedialną. Korzystając ze strony internetowej GUS przeanalizowano wybrane dane statystyczne jak również przedstawiono aplikację „Młodzi Europejczycy”. Uczniom zostały rozdane broszury informacyjne oraz gadżety promocyjne.

Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka wokół nas”

W dniach 24 kwietnia i 8 maja br. pracownik Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych p. Renata Włodarska przeprowadziła lekcje w Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach. W zajęciach pt. „Statystyka wokół nas” uczestniczyli uczniowie klas od I do III (łącznie 172 osoby).

W trakcie lekcji dzieci zapoznały się z pojęciem „statystyka" i dowiedziały się na czym polega praca w Urzędzie Statystycznym. Biorąc udział w zabawach ruchowych związanych z liczeniem poznały najczęściej stosowane w statystyce wykresy, a na podstawie jednego ze wspólnie stworzonych wykresów dowiedziały się, jakie owoce najbardziej lubią. W kolejnym zadaniu uczniowie rozwiązując „Mały spis” liczyli elementy w danej kategorii i podkategorii. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali upominki a szkolnej bibliotece został przekazany komplet publikacji statystycznych.

Targi Pracy i Szkoleń 2017

12 kwietnia br. Oddział w Bielsku - Białej, reprezentowany przez Ewę Harężlak i Katarzynę Szczepocką, uczestniczył  w Targach Pracy i Szkoleń zorganizowanych przez Zespół Szkół  Elektrycznych, Elektronicznych i Mechanicznych z Bielska - Białej.

Targi zostały zorganizowane z myślą o uczniach ZSEEiM oraz innych bielskich szkół zawodowych i średnich (trzecie i czwarte klasy). Uczestniczyło w nich około 900 uczniów. Na Targi zastały zaproszone: zakłady produkcyjne,  agencje i urząd pracy, uczelnie z terenu, WKU i inne. Stanowisko Urzędu Statystycznego w Katowicach cieszyło się sporym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie pytali o działalność urzędu, ale także o pracę w urzędach statystycznych. Targi okazały się  bardzo dobrą okazją do promowania statystyki publicznej oraz jej zasobów informacyjnych.

Zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka w pigułce”

W dniu 19 maja 2017 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Bytomiu pani Bożena Bartoszek i pani Monika Borcuch przeprowadziły w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu zajęcia edukacyjne pt. Statystyka w pigułce. Zajęcia skierowane były do uczniów klas szóstych i brały w nich udział 34 osoby. Omówiono m.in. czym zajmuje się Urząd Statystyczny, na czym polega praca statystyka oraz ankietera. Uczniowie podzieleni na grupy rozwiązywali test dotyczący swojej gminy, przez co uczyli się jak korzystać z publikacji „Województwo śląskie 2016 – podregiony, powiaty, gminy”. Przeprowadzono również przykładową ankietę, która miała na celu przedstawienie zasad dotyczących badań ankietowych. Na zakończenie uczniom rozdano upominki promocyjne. Dyrekcja szkoły wyraziła chęć dalszej współpracy.

Warsztaty w II Oddziale Banku PKO BP w Częstochowie.

Warsztaty „Zasoby informacyjne statystyki publicznej – wykorzystanie Banku Danych Lokalnych” odbyły się  w siedzibie II Oddziału Banku PKO BP w Częstochowie.

Pracownicy  Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Elżbieta Knoska, Bożena Owczarek, Barbara Olszok, dnia 18 maja 2017 r. przeprowadzili szkolenie dla kadry kierowniczej banku. Celem warsztatów było  zaprezentowanie  przekroju informacji znajdujących się w Portalu Informacyjnym GUS oraz w Banku Danych Lokalnych. Przedstawione zostały ścieżki dostępu do danych oraz sposoby tworzenia tablic i wykresów w BDL. Zainteresowanie uczestników skupiało się na tworzeniu zestawień dot. finansów przedsiębiorstw. Przeprowadzono ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy zdobyli umiejętności wyszukiwania oraz generowania zestawień.

Dyrekcji Banku przekazano zestaw publikacji i gadżetów z logo US.

Wykłady w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

W dniu 24 kwietnia br. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach, Oddziału w Rybniku gościli w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, gdzie przeprowadzili wykłady dla 150 uczniów w ramach organizowanego w tej placówce „Dnia z Ekonomią”.

Wykłady dotyczyły działalności i funkcjonowania służb statystyki publicznej, a także źródeł i metod pozyskiwania danych. Poruszono tematykę tajemnicy statystycznej oraz zasad udostępniania danych. Podczas wykładów wykorzystano prezentację multimedialną. Korzystając ze strony internetowej GUS przeanalizowano wybrane wskaźniki statystyczne.

Uczniom zostały rozdane broszury informacyjne oraz gadżety promocyjne.

Szkolenie z Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju

W ramach działań promocyjnych w dniach 21-22 marca br. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach przeprowadzono szkolenia z zakresu tematycznego i sposobów prezentacji danych w Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju pt. ,,Monitorowanie zrównoważonego rozwoju - zasoby informacyjne, funkcjonalności i możliwości wykorzystania Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju". Podczas warsztatów omówiono genezę Aplikacji WZR w kontekście obowiązujących aktów prawnych i dokumentów strategicznych, jej  zasoby informacyjne oraz funkcjonalności. Po części teoretycznej, przeprowadzono ćwiczenia pozwalające na utrwalenie zdobytej wiedzy w praktyce. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjno-promocyjne.Zajęcia Edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce

W dniu 22 marca br. pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach pani Renata Włodarska i pani Jolanta Pasek, w ramach działań edukacyjnych, przeprowadzili zajęcia z uczniami  klasy II, III, V i VI Szkoły Podstawowej nr 12 w miejscowości Studzionka, gmina Pszczyna. Celem lekcji zatytułowanej „Statystyka wokół nas” było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat funkcjonowania statystyki publicznej i jej historii. Ponadto uczniowie poznali pojęcia stosowane w statystyce oraz podstawowe formy publikacji danych statystycznych. Zajęcia prowadzone były w oparciu o pokaz multimedialny z dodatkowym wykorzystaniem ćwiczeń i quizów. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie otrzymali materiały promocyjne a szkolnej bibliotece został przekazany zestaw publikacji statystycznych.
 Zajęcia edukacyjne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 25 stycznia br. w siedzibie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Katowicach p. Renata Włodarska i Jolanta Pasek wygłosili wykład dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Długość życia mieszkańca województwa śląskiego w świetle danych statystycznych”.
Głównym celem wykładu było zapoznanie słuchaczy z sytuacją demograficzną województwa śląskiego i trendami rozwoju populacji. W trakcie spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca struktury demograficznej mieszkańców województwa śląskiego. Omówiono zagadnienia związane m. in. ze zmianami zachodzącymi w strukturze demograficznej oraz ich konsekwencje, jak również przedstawiono przewidywane zmiany w przebiegu procesów demograficznych na podstawie prognozy demograficznej dla województwa śląskiego.
Po zakończonym wykładzie nastąpiła dyskusja, w czasie której słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykazali duże zainteresowanie nie tylko zaprezentowanymi zagadnieniami ale również możliwością dostępu do innych danych statystycznych zamieszczonych na Portalu Informacyjnym, w publikacjach i opracowaniach statystycznych. Uczestnicy wykładu otrzymali materiały promocyjne.
 

Do góry