Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Spotkania informacyjno-promocyjne nt. Badań Ankietowych

Dnia 28 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie dla rolników z terenu powiatu lublinieckiego, zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu. Obejmowało ono szeroki zakres zagadnień związanych z tematyką rolniczą. Do udziału w szkoleniu zaproszone zostały firmy i instytucje zajmujące się obsługą rolników. Podczas wystąpienia p. Gabriela Noczyńska, pracownik Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie omówiła metody zbierania danych, które wykorzystywane są w badaniach ankietowych. Szczególnie zachęciła rolników do samodzielnego spisywania się przez Internet, nawiązując przy tym do rozpoczynającego się badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Zwróciła obecnym uwagę na fakt, że większość danych o rolnictwie statystyka pozyskuje u źródła, a rolnicy to grupa respondentów, która z dużym zrozumieniem i sumiennością podchodzi do realizowanych badań statystycznych. Na koniec wystąpienia podziękowała wszystkim obecnym rolnikom za ich zaangażowanie.

Podobny zakres informacji został przekazany rolnikom z gmin: Kochanowice i Herby podczas specjalistycznego szkolenia rolniczego, które odbyło się 22 lutego br. W spotkaniu tym uczestniczyła p. Barbara Olszok z Oddziału w Częstochowie. W ramach działań promujących badania ankietowe przekazano na ręce pracownika ODR plakat informujący o ankietowych badań rolniczych oraz rozdano foldery przybliżające zakres i terminy badań rolnych i społecznych realizowanych w bieżącym roku.


Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

W dniu 13 lutego 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu pani Agnieszka Cyplińska-Pucek i pani Lucyna Kidawa przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji statystycznej w Szkole Podstawowej nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu. W lekcjach uczestniczyły dzieci z czwartych, piątych, szóstych i siódmych klas (łącznie 83 uczniów). Tematem spotkania była „Statystyka dla ucznia”. Omówiono ogólne pojęcia związane ze statystyką, charakter pracy ankietera, sposoby pozyskiwania i prezentacji danych. Dzieci bardzo chętnie rozwiązywały przygotowane krzyżówki i zadania związane z poszukiwaniem danych z publikacji. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z firmowym logo.  


„Śniadanie dla Przedsiębiorców”

Dnia 1 lutego 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie przeprowadzili wykład podczas spotkania „Śniadanie dla Przedsiębiorców” zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Celem spotkania było zaprezentowanie systemu statystyki publicznej w Polsce oraz zasobów znajdujących się w Portalu Informacyjnym GUS. Przedstawiono zadania jakie realizuje statystyka publiczna. Omówiono źródła pozyskiwania danych statystycznych oraz zasoby informacyjne GUS. Zaprezentowano słuchaczom ścieżki dostępu do danych, sposoby tworzenia tablic i wykresów w BDL. Zainteresowanie uczestników skupiało się na generowaniu zestawień oraz na informacjach związanych z rejestrem REGON i klasyfikacją PKD. Każdy z uczestników otrzymał zestaw infografik i gadżetów z logo Urzędu.

Do góry