Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działania edukacyjne w 2018 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyka publiczna dawniej i dziś

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Statystycznym w Katowicach odbyło się spotkanie ze studentami Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie, którego pracownicy Śląskiego Ośrodka Badań Regionalnych pani Jolanta Pasek i pani Renata Włodarska zaprezentowały wykład pt. „Statystyka publiczna dawniej i dziś”. Poruszano w nim zagadnienia dotyczące funkcjonowania systemu statystyki publicznej, źródeł i zasad gromadzenia danych statystycznych oraz technik i trybu upowszechniania informacji statystycznej. Słuchacze zapoznali się m.in.  z funkcjonalnością Portalu Informacyjnego GUS oraz z bankami i bazami danych. Z uwagi na jubileusz 100-lecia GUS, wykład został wzbogacony ciekawymi, archiwalnymi zdjęciami i informacjami o historii Głównego Urzędu Statystycznego.


„Poznaj pracę ankietera”

10 kwietnia 2018 r. w sali wykładowej Muzeum św. Edyty Stein w Lublińcu odbyło się spotkanie pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok z Oddziału w Częstochowie przeprowadziły wykład pt. „Poznaj pracę ankietera”.

Celem spotkania było przybliżenie słuchaczom specyfiki przeprowadzanych przez GUS badań ankietowych i ich roli w monitorowaniu zjawisk o tematyce społecznej. Przedstawiono zakresy tematyczne realizowanych badań ankietowych. Omówiono zadania ankietera statystycznego oraz rolę respondenta podczas pozyskiwania danych. Zwrócono szczególną uwagę na poufność udzielanych informacji i możliwość potwierdzenia tożsamości ankietera statystycznego.

Podczas wykładu wykorzystano prezentację multimedialną. Na koniec przekazano ulotki i materiały, których tematyka nawiązywała do realizowanych badań społecznych. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu słuchaczy zaplanowano kolejne spotkanie, w trakcie którego zostaną przedstawione wybrane dane dostarczane przez statystykę publiczną.„Statystyka blisko nas”

17 kwietnia 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie: Elżbieta Knoska, Gabriela Noczyńska i Barbara Olszok gościli w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej. Przeprowadzone zostały tam zajęcia edukacyjne pt. „Statystyka blisko nas”. Wzięło w nich udział łącznie 87 uczniów z klas I-III. Celem przeprowadzonych zajęć było przybliżenie dzieciom zadań, jakie realizuje Główny Urząd Statystyczny oraz zapoznanie ich z pracą statystyków. Tematyka i forma warsztatów zostały dostosowane do wieku uczestników. Uczniowie klas I-II wysłuchali bajki o dzielnym Gustku, która wprowadziła ich  w świat liczb, a następnie sami zamienili się w statystyków tworząc wykres słupkowy i kołowy. W klasach III przedstawiona została prezentacja multimedialna z  której dzieci dowiedziały się, że dane statystyczne zbierane są w wielu dziedzinach życia i dotyczą każdego z nas.  Uczniowie aktywnie brali udział w zabawie „Mały spis”, rozwiązywali krzyżówkę, która pozwoliła utrwalić im pojęcie „statystyka” oraz tworzyli wykres słupkowy i dokonywali jego analizy.

Za zaangażowanie w zajęciach wszystkim uczniom wręczono dyplomy oraz drobne upominki z logo Urzędu, a Dyrekcji szkoły przekazano dyplom z podziękowaniami.


Targi Szkolne "Zawodowiec 2018"

W dniach 19 – 21 marca 2018 roku, w Hali Sportowej Częstochowa odbyła  się kolejna edycja Częstochowskich Targów Szkolnych "Zawodowiec 2018". Ich organizatorem jest częstochowskie Centrum Obsługi Inwestora Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta, które zajmuje się m.in. wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości w zakresie analizy kadrowych potrzeb lokalnych pracodawców, a także współpracą ze szkołami pod kątem dostosowania systemu kształcenia technicznego i zawodowego w mieście do tych potrzeb. Pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie w ramach Częstochowskich Targów Szkolnych "Zawodowiec 2018" w dniu 21 marca br. odwiedzili stoiska szkół zawodowych, przedstawiając im ofertę  edukacyjną i  zbierając zapotrzebowanie na proponowane zajęcia. Wśród odwiedzonych stoisk - były stoiska szkół, z których uczniowie uczestniczyli w tegorocznej edycji Olimpiady Statystycznej między innymi; Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, Zespół Szkół im. Kochanowskiego w Częstochowie czy też Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie.Spotkania informacyjno-promocyjne nt. Badań Ankietowych

Dnia 28 lutego 2018 r. odbyło się szkolenie dla rolników z terenu powiatu lublinieckiego, zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lublińcu. Obejmowało ono szeroki zakres zagadnień związanych z tematyką rolniczą. Do udziału w szkoleniu zaproszone zostały firmy i instytucje zajmujące się obsługą rolników. Podczas wystąpienia p. Gabriela Noczyńska, pracownik Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie omówiła metody zbierania danych, które wykorzystywane są w badaniach ankietowych. Szczególnie zachęciła rolników do samodzielnego spisywania się przez Internet, nawiązując przy tym do rozpoczynającego się badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Zwróciła obecnym uwagę na fakt, że większość danych o rolnictwie statystyka pozyskuje u źródła, a rolnicy to grupa respondentów, która z dużym zrozumieniem i sumiennością podchodzi do realizowanych badań statystycznych. Na koniec wystąpienia podziękowała wszystkim obecnym rolnikom za ich zaangażowanie.

Podobny zakres informacji został przekazany rolnikom z gmin: Kochanowice i Herby podczas specjalistycznego szkolenia rolniczego, które odbyło się 22 lutego br. W spotkaniu tym uczestniczyła p. Barbara Olszok z Oddziału w Częstochowie. W ramach działań promujących badania ankietowe przekazano na ręce pracownika ODR plakat informujący o ankietowych badań rolniczych oraz rozdano foldery przybliżające zakres i terminy badań rolnych i społecznych realizowanych w bieżącym roku.


Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

W dniu 13 lutego 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Sosnowcu pani Agnieszka Cyplińska-Pucek i pani Lucyna Kidawa przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji statystycznej w Szkole Podstawowej nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu. W lekcjach uczestniczyły dzieci z czwartych, piątych, szóstych i siódmych klas (łącznie 83 uczniów). Tematem spotkania była „Statystyka dla ucznia”. Omówiono ogólne pojęcia związane ze statystyką, charakter pracy ankietera, sposoby pozyskiwania i prezentacji danych. Dzieci bardzo chętnie rozwiązywały przygotowane krzyżówki i zadania związane z poszukiwaniem danych z publikacji. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali gadżety z firmowym logo.  


„Śniadanie dla Przedsiębiorców”

Dnia 1 lutego 2018 r. pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach Oddział w Częstochowie przeprowadzili wykład podczas spotkania „Śniadanie dla Przedsiębiorców” zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Celem spotkania było zaprezentowanie systemu statystyki publicznej w Polsce oraz zasobów znajdujących się w Portalu Informacyjnym GUS. Przedstawiono zadania jakie realizuje statystyka publiczna. Omówiono źródła pozyskiwania danych statystycznych oraz zasoby informacyjne GUS. Zaprezentowano słuchaczom ścieżki dostępu do danych, sposoby tworzenia tablic i wykresów w BDL. Zainteresowanie uczestników skupiało się na generowaniu zestawień oraz na informacjach związanych z rejestrem REGON i klasyfikacją PKD. Każdy z uczestników otrzymał zestaw infografik i gadżetów z logo Urzędu.

Do góry