Urząd Statystyczny w Katowicach wyróżniony został Znakiem Jakości „Przyjazny Urząd” oraz Nagrodą Nadzwyczajną „Wzorowa Jakość”.

​5 września br. podczas Gali Finałowej Konkursu, Certyfikat przyznany przez Quality Institute, odebrała Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Pani Aurelia Hetmańska.

​Znak Jakości „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców i praktyków administracji publicznej. Kapituła pozytywnie zweryfikowała działania podejmowane przez Urząd Statystyczny w Katowicach na rzecz zapewniania wysokiej jakości obsługi Klienta, budowania w Urzędzie kultury jakości oraz implementacji nowoczesnego modelu zarządzania publicznego.