Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zakończył się spis próbny przed NSP 2021 w Wojkowicach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
04.05.2020

Zakończył się spis próbny w Wojkowicach.

Więcej informacji spis.gov.pl                Gmina Wojkowice                                                      


Wojkowice są gminą miejską, należącą do powiatu będzińskiego, położoną w centralnej części województwa śląskiego, na obszarze 13 km2.

Gmina powstała z połączenia dawnych jednostek podziału administracyjnego: Wojkowic Komornych, Żychcic i Kamyc. Z dniem 1 stycznia 1992 r. gmina Wojkowice odzyskała prawa miejskie (utracone w 1977 r.) i stała się samodzielną jednostką podziału terytorialnego.

Gmina jest położona pomiędzy Katowicami (w odległości 9 km), a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (w odległości 10 km).  Posiada dogodną lokalizację pod względem komunikacyjnym, w pobliżu dróg krajowych Kraków – Wrocław i Warszawa – Katowice.

W końcu czerwca 2019 r. gminę zamieszkiwało 8,9 tys. osób. Wojkowice charakteryzują się wysoką gęstością zaludnienia (698 osób na 1 km2), zajmując pod tym względem 3. lokatę wśród gmin powiatu będzińskiego. Ponad połowę mieszkańców stanowią kobiety (52,4%). Wojkowice wyróżniają się wysokim współczynnikiem feminizacji (110 kobiet na 100 mężczyzn). W I półroczu 2019 r. zanotowano ujemny przyrost naturalny na 1000 ludności, który wyniósł minus 8,96 i był najniższym wśród gmin powiatu będzińskiego.

Według stanu w końcu 2018 r. w Wojkowicach pracowały 1344 osoby (według faktycznego miejsca pracy), w tym 831 mężczyzn. Część mieszkańców w 2016 r. dojeżdżała do pracy poza gminę, w tym najwięcej do Katowic, Będzina, Bytomia i Czeladzi. Z kolei do Wojkowic dojeżdżali do pracy głównie mieszkańcy gmin sąsiadujących, tj. Będzina, Psar i Bobrownik. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu 2019 r. wyniosła 132 osoby, w tym kobiety stanowiły 61,4% ogółu.

W 2019 r. w Wojkowicach oddano do użytkowania 20 mieszkań (wszystkie w budownictwie indywidualnym). Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną – w 2018 r. na 100 km2 przypadało 442,5 km sieci wodociągowej i 301,8 km sieci kanalizacyjnej.

W końcu 2019 r. w Wojkowicach w rejestrze REGON zarejestrowanych było 857 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 95,7% stanowiły jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 76,1% ogółu podmiotów. Najwięcej podmiotów prowadziło działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (211).

Wydatki budżetu gminy Wojkowice w 2018 r. na 1 mieszkańca wyniosły 3230 zł. Największy udział w wydatkach budżetu gminy miały wydatki na oświatę i wychowanie.Szczegółowe dane statystyczne dotyczące gminy Wojkowice są dostępne m.in. w Banku Danych Lokalnych oraz w Statystycznym Vademecum Samorządowca.


Do góry