W roku szkolnym 2022/2023 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje VI edycję Europejskiego Konkursu Statystycznego (EKS). Rozpoczynamy proces rekrutacji, który trwa od 3 stycznia do 31 stycznia br.

Celem Konkursu jest zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką, a także statystyką publiczną oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą. Dzięki udziałowi młodzież rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe oraz umiejętność weryfikowania prawdziwych i nieprawdziwych informacji.

Wydarzenie kierowane jest do zespołów uczniów w 2 kategoriach:

• uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej

• uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Konkurs składa się z części krajowej i europejskiej. Niezbędne informacje na temat Konkursu, a także regulamin

znajdują się stronie https://eks.stat.gov.pl/