Szanowni Państwo,

 
Uprzejmie informujemy, że w dniach od 3 do 20 kwietnia 2018 roku na terenie całego kraju
w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.
Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w I kwartale 2018 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.
Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.
Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.
Wykaz osób do kontaktu dostępny jest  na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/Kontakt.htm
a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem:
http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/index.htm
Serdecznie Państwu dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!