Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
WAD-2900/IV/2014/SISP-2
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, w ramach Zadania 3 (SISk) - modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu. 05.08.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 05.08.2014
Załącznik nr 1 Cz. I do SIWZ – Formularz Ofertowy 05.08.2014
Załącznik nr 2 Cz. I do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art.22 ust. 1 ustawy Pzp 05.08.2014
Załącznik nr 3 Cz. I do SIWZ – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia 05.08.2014
Załącznik nr 4 Cz. I do SIWZ – Wykaz wykonanych zamówień 05.08.2014
Załącznik nr 5 Cz. I do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 05.08.2014
Załącznik nr 6 Cz. I do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 05.08.2014
Załącznik nr 7 Cz. I do SIWZ – Wzór Umowy 05.08.2014
• Załącznik nr 2 do Umowy – Protokół przekazania terenu robót 05.08.2014
• Załącznik nr 3 do Umowy – Protokół odbioru częściowego 05.08.2014
• Załącznik nr 4 do Umowy – Protokół odbioru końcowego 05.08.2014
• Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół odbioru pogwarancyjnego 05.08.2014
• Załącznik nr 9 do Umowy – Wymagania dla oznaczenia wyposażenia i dokumentacji – wzór naklejek 05.08.2014
Załącznik nr 8 Cz. I do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane i wyposażenie. Wymagania ogólne 05.08.2014
Załącznik nr 9 Cz. I do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane i wyposażenie. Roboty wykończeniowe, meble, wyposażenie... 05.08.2014
Załącznik nr 10 Cz. I do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane i wyposażenie. Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 05.08.2014
Załącznik nr 11 Cz. I do SIWZ – Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 05.08.2014
Załącznik nr 12 Cz. I do SIWZ – Projekt budowlano - wykonawczy. Roboty budowlane i wyposażenie 05.08.2014
Załącznik nr 13 Cz. I do SIWZ – Projekt budowlano - wykonawczy. Instalacje elektryczne 05.08.2014
Załącznik nr 14 Cz. I do SIWZ – Przedmiar robót. Roboty ogólnobudowlane 05.08.2014
Załącznik nr 15 Cz. I do SIWZ – Przedmiar robót. Roboty budowlane towarzyszące 05.08.2014
Załącznik nr 16 Cz. I do SIWZ – Przedmiar robót. Instalacje elektryczne 05.08.2014
Załącznik nr 17 Cz. I do SIWZ – Przedmiar robót. Wyposażenie 05.08.2014
Załącznik nr 17a Cz. I do SIWZ – Przedmiar robót. Montaż projektorów i ekranów. Sale 010- 012,013 05.08.2014
Załącznik nr 18 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 01 – Rzut pomieszczeń - stan istniejący 05.08.2014
Załącznik nr 19 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 02 – Rzut pomieszczeń. Projektowane wyburzenia 05.08.2014
Załącznik nr 20 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 03A – Rzut pomieszczeń – projektowana aranżacja 05.08.2014
Załącznik nr 21 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 04 – Rzut posadzek 05.08.2014
Załącznik nr 22 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 05 – Rzut sufitów 05.08.2014
Załącznik nr 23 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 06 – Detal zabudowa grzejników 05.08.2014
Załącznik nr 24 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 07 – Detal ściana przy wejściu 05.08.2014
Załącznik nr 25 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 08 – Widok ściana przy wejściu 05.08.2014
Załącznik nr 26 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr IE-01 – Plan instalacji siły i gn. wtyczk. Rzut parteru 05.08.2014
Załącznik nr 27 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr IE-02 – Plan instalacji oświetlenia. Rzut parteru 05.08.2014
Załącznik nr 28 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr IE-03 – Istniejąca tablica piętrowa włączenie obw. projektowanych 05.08.2014
Rostrzygnięcie postępowania 20.08.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 287744_2014 29.08.2014
WAD-2900-III/2014/SISP-2
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn: „Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk) – modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): "Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu" 21.07.2014
zalacznik_nr1_formularz_ofertowy.docx 21.07.2014
Rozstrzygnięcie postępowania 25.07.2014
WAD-2900-II/2014/SISP-2
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Modernizacja pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem w meble biurowe w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, oraz modernizacja sieci LAN wraz z dostawą 9 szt. UPS-ów w ramach Zadania 3 (SISk) – modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): "Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu". 17.07.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 22.07.2014
• I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA --- Załącznik nr 1 Cz. I do SIWZ – Formularz Ofertowy.doc 17.07.2014
Załącznik nr 2 Cz. I do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art.22 ust. 1 ustawy Pzp. 17.07.2014
Załącznik nr 3 Cz. I do SIWZ – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia 17.07.2014
Załącznik nr 4 Cz. I do SIWZ – Wykaz wykonanych zamówień 17.07.2014
Załącznik nr 5 Cz. I do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 17.07.2014
Załącznik nr 6 Cz. I do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. 17.07.2014
Załącznik nr 7 Cz. I do SIWZ – Wzór Umowy 17.07.2014
- Załącznik nr 2 do Umowy Cz. I - Protokół przekazania terenu robót 17.07.2014
- Załącznik nr 3 do Umowy Cz. I - Protokół odbioru częściowego 17.07.2014
- Załącznik nr 4 do Umowy Cz. I - Protokół odbioru końcowego 17.07.2014
- Załącznik nr 5 do Umowy Cz. I - Protokół odbioru pogwarancyjnego 17.07.2014
- Załącznik nr 9 do Umowy Cz. I - Wymagania dla oznaczenia wyposażenia i dokumentacji –wzór naklejek 17.07.2014
Załącznik nr 8 Cz. I do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane i wyposażenie. Wymagania ogólne 17.07.2014
Załącznik nr 9 Cz. I do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane i wyposażenie. Roboty wykończeniowe, meble, wyposażenie... 17.07.2014
Załącznik nr 10 Cz. I do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane i wyposażenie. Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 17.07.2014
Załącznik nr 11 Cz. I do SIWZ – Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 17.07.2014
Załącznik nr 12 Cz. I do SIWZ – Projekt budowlano - wykonawczy. Roboty budowlane 17.07.2014
Załącznik nr 13 Cz. I do SIWZ – Projekt budowlano - wykonawczy. Instalacje elektryczne 17.07.2014
Załącznik nr 14 Cz. I do SIWZ – Przedmiar robót. Roboty ogólnobudowlane 17.07.2014
Załącznik nr 15 Cz. I do SIWZ – Przedmiar robót. Roboty budowlane towarzyszące 17.07.2014
Załącznik nr 16 Cz. I do SIWZ – Przedmiar robót. Instalacje elektryczne 17.07.2014
Załącznik nr 17 Cz. I do SIWZ – Przedmiar robót. Wyposażenie 17.07.2014
Załącznik nr 18 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 01 – Rzut pomieszczeń - stan istniejący 17.07.2014
Załącznik nr 19 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 02 – Rzut pomieszczeń. Projektowane wyburzenia 17.07.2014
Załącznik nr 20 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 03A – Rzut pomieszczeń – projektowana aranżacja 17.07.2014
Załącznik nr 21 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 04 – Rzut posadzek 17.07.2014
Załącznik nr 22 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 05 – Rzut sufitów 17.07.2014
Załącznik nr 23 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 06 – Detal zabudowa grzejników 17.07.2014
Załącznik nr 24 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 07 – Detal ściana przy wejściu 17.07.2014
Załącznik nr 25 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr 08 – Widok ściana przy wejściu 17.07.2014
Załącznik nr 26 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr IE-01 – Plan instalacji siły i gn. wtyczk. Rzut parteru 17.07.2014
Załącznik nr 27 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr IE-02 – Plan instalacji oświetlenia. Rzut parteru 17.07.2014
Załącznik nr 28 Cz. I do SIWZ – Rysunek nr IE-03 – Istniejąca tablica piętrowa włączenie obw. projektowanych 17.07.2014
• II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA --- Załącznik nr 1 Cz. II do SIWZ – Formularz Ofertowy.doc 17.07.2014
Załącznik nr 2 Cz. II do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art.22 ust. 1 ustawy Pzp 17.07.2014
Załącznik nr 3 Cz. II do SIWZ – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia 17.07.2014
Załącznik nr 4 Cz. II do SIWZ – Wykaz wykonanych zamówień 17.07.2014
Załącznik nr 5 Cz. II do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 17.07.2014
Załącznik nr 6 Cz. II do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 17.07.2014
Załącznik nr 7 Cz. II do SIWZ – Wzór Umowy 17.07.2014
- Załącznik nr 2 do Umowy Cz. II - Protokół przekazania terenu robót 17.07.2014
- Załącznik nr 3 do Umowy Cz. II - Protokół odbioru częściowego 17.07.2014
- Załącznik nr 4 do Umowy Cz. II - Protokół odbioru wstępnego 17.07.2014
- Załącznik nr 5 do Umowy Cz. II - Protokół odbioru ilościowego 17.07.2014
- Załącznik nr 6 do Umowy Cz. II - Protokół odbioru końcowego – pogwarancyjnego 17.07.2014
- Załącznik nr 10 do Umowy Cz. II - Wymagania dla oznaczenia sprzętu i dokumentacji – wzór naklejek 17.07.2014
Załącznik nr 8 Cz. II do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Okablowania strukturalnego oraz modernizacji systemu sygnalizacji włamania i instalacji anten RTV 17.07.2014
Załącznik nr 9 Cz. II do SIWZ – Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych – Gniazda zasilające urządzenia komputerowe 17.07.2014
Załącznik nr 10 Cz. II do SIWZ – Projekt budowlano - wykonawczy. Modernizacja sieci LAN, SSW i instalacji anten RTV 17.07.2014
Załącznik nr 11 Cz. II do SIWZ – Projekt budowlano - wykonawczy. Modernizacja sieci LAN instalacje elektryczne 17.07.2014
Załącznik nr 12 Cz. II do SIWZ – Przedmiar robót. Instalacje gniazd LAN wysoki parter 17.07.2014
Załącznik nr 13 Cz. II do SIWZ – Przedmiar robót. Instalacje gniazd LAN I piętro 17.07.2014
Załącznik nr 14 Cz. II do SIWZ – Przedmiar robót. Instalacje gniazd LAN II piętro 17.07.2014
Załącznik nr 15 Cz. II do SIWZ – Przedmiar robót. SSW i RTV 17.07.2014
Załącznik nr 15a Cz. II do SIWZ – Przedmiar robót. Instalacje okablowania strukturalnego 17.07.2014
Załącznik nr 16 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IN.02 – Plan instalacji okablowania strukturalnego - Parter 17.07.2014
Załącznik nr 17 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IN.03 – Plan instalacji okablowania strukturalnego. I piętro 17.07.2014
Załącznik nr 18 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IN.04 – Plan instalacji okablowania strukturalnego. II piętro 17.07.2014
Załącznik nr 19 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IN.05 – Schemat instalacji okablowania strukturalnego 17.07.2014
Załącznik nr 20 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IN.11 – Plan modernizowanej części systemu sygnalizacji włamania 17.07.2014
Załącznik nr 21 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IN.21 – Plan rozbudowy instalacji systemu antenowego RTV 17.07.2014
Załącznik nr 22 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IE-01 – Tablica rozdzielcza RE-GK schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC 17.07.2014
Załącznik nr 23 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IE.03 – Plan instalacji zasilania gniazd wtyczkowych – W. Parter 17.07.2014
Załącznik nr 24 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IE.04 – Plan instalacji zasilania gniazd wtyczkowych - I piętro 17.07.2014
Załącznik nr 25 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IE.05 – Plan instalacji zasilania gniazd wtyczkowych - II piętro 17.07.2014
Załącznik nr 26 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IE.07 – Tablica rozdzielcza RE-WP. Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC 17.07.2014
Załącznik nr 27 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IE.08 – Tablica rozdzielcza RE-E1. Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC 17.07.2014
Załącznik nr 28 Cz. II do SIWZ – Rysunek nr IE.09 – Tablica rozdzielcza RE-E2. Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC 17.07.2014
Do wiadomości Wykonawców -22.07.2014 22.07.2014
Załącznik nr 2 Cz. I do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art.22 ust. 1 ustawy Pzp..doc 22.07.2014
Załącznik nr 3 Cz. I do SIWZ – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia.doc 22.07.2014
Załącznik nr 4 Cz. I do SIWZ – Wykaz wykonanych zamówień.doc 22.07.2014
Załącznik nr 5 Cz. I do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc 22.07.2014
Załącznik nr 6 Cz. I do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp..doc 22.07.2014
Załącznik nr 2 Cz. II do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art.22 ust. 1 ustawy Pzp.doc 22.07.2014
Załącznik nr 3 Cz. II do SIWZ – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia.doc 22.07.2014
Załącznik nr 4 Cz. II do SIWZ – Wykaz wykonanych zamówień.doc 22.07.2014
Załącznik nr 5 Cz. II do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc 22.07.2014
Załącznik nr 6 Cz. II do SIWZ – Oświadczenie wynikające z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.doc 22.07.2014
Rozstrzygnięcie postępowania 04.08.2014
Unieważnienie postępowania 04.08.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 267818-2014 dla cz II 11.08.2014
WAD-2900-I/2014
Przetarg nieograniczony na Remont izolacji przyziemia w budynku Urzędu Statystycznego położonego w Katowicach przy ul. Owocowej 3 04.04.2014
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 04.04.2014
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 04.04.2014
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 04.04.2014
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 04.04.2014
Załącznik nr 3 – Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia 04.04.2014
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonywanych robót budowlanych 04.04.2014
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 04.04.2014
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy w oparciu o art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 04.04.2014
Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych 04.04.2014
Załącznik nr 8 – Przedmiar robót 04.04.2014
Załącznik nr 9 – Wzór Umowy 04.04.2014
Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół przekazania terenu robót 04.04.2014
Załącznik nr 6 do Umowy – Protokół robót zanikających i ulegających zakryciu 04.04.2014
Załącznik nr 7 do Umowy– Protokół odbioru częściowego robót budowlanych 04.04.2014
Załącznik nr 8 do Umowy– Protokół odbioru końcowego robót budowlanych 04.04.2014
Załącznik nr 9 do Umowy – Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych 04.04.2014
Załącznik nr 10 do Umowy– Protokół odbioru po okresie rękojmi 04.04.2014
Załącznik nr 11 do Umowy – Protokół odbioru ostatecznego robót budowlanych 04.04.2014
Zbiorcze zestawienie ofert 22.04.2014
Rozstrzygnięcie postępowania 24.04.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.05.2014
WAD-2900-II/2014/SISP-2
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na modernizację pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Katowicach, przy ul. Owocowej 3, na potrzeby stworzenia INFORMATORIUM wraz z modernizacją sieci LAN w ramach Zadania 3 (SISk) – modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2): "Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki i systemów resortowych – dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 regionalnych ośrodków informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu". 28.02.2014
Rozstrzygnięcie postępowania 05.03.2014
Do góry