Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zamówienia publiczne US

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KCE-WAD.271.1.2016
Przetarg nieograniczony pn.„Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach” 24.10.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 24.10.2016
Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) (PDF) 24.10.2016
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe (PDF) 24.10.2016
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe (DOC) 24.10.2016
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia (PDF) 24.10.2016
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia (DOC) 24.10.2016
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz Ofertowy (PDF) 24.10.2016
Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz Ofertowy (DOC) 24.10.2016
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz Cenowy (PDF) 24.10.2016
Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz Cenowy (DOC) 24.10.2016
Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja Wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (PDF) 24.10.2016
Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja Wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (DOC) 24.10.2016
Załącznik nr 7 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy (PDF) 24.10.2016
Informacja z otwarcia ofert 7.11.2016 r. 07.11.2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08.11.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 354733 - 2016 z dnia 2016-11-30 r. 30.11.2016
Do góry