W dniu 27 lutego 2017 roku w Sali Sejmu Śląskiego Rządowa Rada Ludnościowa we współpracy z Wojewodą Śląskim i Urzędem Statystycznym w Katowicach organizuje konferencję dotyczącą problemów demograficznych w województwie śląskim. Konferencja adresowana jest m.in. do: przedstawicieli ośrodków naukowych i instytutów badawczych, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli lokalnej administracji rządowej i samorządu, pracowników resortu statystyki. Wydarzenie to pozwoli upowszechnić wiedzę na temat przebiegu procesów demograficznych zachodzących w regionie, prognoz ludności do roku 2050 oraz ich konsekwencji dla polityki rozwoju, ale będzie również pomocne dla organów władzy i lokalnego samorządu dla wytyczania kierunków działań i podejmowania wyzwań w prowadzonej polityce społecznej i gospodarczej. Konferencja jest jedną z cyklu konferencji w poszczególnych województwach, które objął Patronatem Honorowym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.