W dniu 21 marca 2018 r. Urząd Statystyczny w Katowicach po raz kolejny będzie uczestniczył w akcji edukacyjnej pt. „Dzień Przedsiębiorczości”. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcie służy zapoznaniu się uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w trakcie jednodniowej wizyty w wybranej firmie bądź instytucji, z zakresem obowiązków na niektórych stanowiskach pracy, jak również kwalifikacjami i predyspozycjami niezbędnymi do wykonywania danego zawodu. „Dzień Przedsiębiorczości” sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w zakresie planowania dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Organizatorem programu, objętego honorowym patronatem Prezydenta RP, jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która stawia sobie za cel umożliwienie młodym ludziom zdobycie wiedzy i umiejętności ułatwiających realizację przyszłych planów zawodowych.


Więcej informacji: https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/