Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Wybierz przedział: Najnowsze dwa miesiące pół roku rok 2 lata lub zakres od: do:

Wskaźniki Agendy 2030 dostępne w Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju

Zachęcamy do korzystania z Aplikacji Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/ jako nowoczesnego narzędzia udostępniania danych, prezentującego wskaźniki monitorujące Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestaw wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju, regionów i województw, a także powiatów. Analizę informacji ułatwiają narzędzia do wizualizacji danych w formie wykresów i map. Wskaźniki zostały pogrupowane według Celów Zrównoważonego Rozwoju (w przypadku modułu Agenda 2030) oraz według dziedzin w ramach czterech ładów: społecznego, gospodarczego, środowiskowego oraz instytucjonalno-politycznego (dotyczy modułów: krajowego, regionalnego i lokalnego). Aplikacja zawiera szereg przydatnych metadanych, w tym słownik pojęć. Narzędzie umożliwia również dokonywanie porównań wskaźników dla Polski z krajami Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
Czytaj dalej

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 01-20.07.2017

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 20 lipca 2017 r. na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami. Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa. Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/Kontakt.htm, a podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm. Serdecznie Państwu dziękujemy za współpracę i poświęcony czas!
Czytaj dalej

Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020

Szanowni Państwo, W 2020 roku odbędzie się kolejna edycja powszechnego spisu rolnego, zgodnie z kalendarzem badań Eurostatu oraz wytycznymi FAO. Chcąc przygotować się do realizacji tego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie rolnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu zamieszczonego poniżej kwestionariusza. Plik z Państwa odpowiedziami prosimy przesłać na adres e-mail: konsultacje@stat.gov.pl . Ankietę można wypełniać do 30 kwietnia br. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.
Czytaj dalej

Konsultacje społeczne dotyczące spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych dot. zakresu informacyjnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Państwa opinie są dla nas niezwykle ważne i doceniamy, że poświęcili Państwo swój czas na wypełnienie ankiety. Uzyskane wyniki konsultacji zostaną szczegółowo rozważone w toku dalszych prac przygotowawczych do spisu. Jednocześnie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami ankietę (link) pozostawiamy nadal aktywną. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką spisu będą miały nadal możliwość wypełnienia ankiety http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl.
Czytaj dalej

Urodzenia w województwie śląskim w 2016 r.

27.07.2017
Infografika prezentuje urodzenia według kolejności urodzenia dziecka w województwie śląskim w 2016 r.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2016 r.

21.07.2017
Publikacja zawiera informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym oraz migracjach wewnętrznych i zagranicznych w 2016 r. Opracowanie składa się z uwag metodycznych, komentarza analitycznego, wykresów i map oraz części tabelarycznej.
Czytaj dalej
1  2  3    
Do góry